Baszta w Bolesławcu

Baszta w Bolesławcu
Baszta w Bolesławcu

ul. Kilińskiego 27
98-430 Bolesławiec
Tel. 62 783 60 84

Opis

Baszta w Bolesławcu

Pierwszy zamek drewniano - ziemny w Bolesławcu został zbudowany w II połowie XIII wieku za czasów Bolesława Pobożnego, do dzisiaj zachowała się baszta, która pochodzi najprawdopodobniej z XIV wieku, wtedy kolejną warownię wybudował Kazimierz Wielki.

Był to obronny zamek nizinny na planie nieregularnego wieloboku umiejscowionego na sztucznym stożkowatym nasypie wśród rozlewisk dawnego koryta Prosny.

Z murowanego zamku kazimierzowskiego zachowały się dolne partie ceglanych murów obwodowych, kamienne fundamenty wieży bramnej i wolno stojąca, ceglana baszta.

Wieża znajdowała się w głębi dziedzińca jako dodatkowe umocnienie.

Całość w XX wieku została zabezpieczona jako trwała ruina - element rezerwatu archeologicznego.

Baszta liczy 22 m wysokości, jest ośmioboczna, ma średnicę 8 m.

Wejście pierwotnie mieściło się na wysokości korony murów obwodowych.

W środku wieży stoją wolnostojące schody prowadzące na poszczególne piętra.

Z góry można podziwiać piękną panoramę na całą okolicę.

U stóp wzgórza zamkowego można zobaczyć wystawę eksponatów, które zostały odnalezione w trakcie prowadzonych tu badań archeologicznych.The Tower in Bolesławiec
The first wooden and earth castle in Boles
ławiec was built in the second half of the 13th century during the reign of Bolesław the Pious.

The stronghold has been preserved until the present day, and it probably dates back to the 14th century, when another stronghold was built by Casimir the Great.

It was a defensive lowland castle on an irregular polygonal plan, situated on an artificial conical mound among the floodplains of the former Prosna riverbed.
The lower parts of brick peripheral walls, stone foundations of a gate tower and a free-standing brick tower have survived from the brick Kazimierz castle.
The tower was located deep in the courtyard as an additional fortification.
In the twentieth century the entire complex was secured as a permanent ruin - part of an archaeological reserve.
The tower is 22 m high, octagonal, with a diameter of 8 m.
The entrance was originally located at the height of the crown of the perimeter walls.
In the middle of the tower there are free-standing stairs leading to each floor.
From the top you can admire a beautiful panorama of the entire area.
At the foot of the castle hill you can see an exhibition of artefacts found during archaeological research.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Kilińskiego 27
98-430 Bolesławiec
Tel. 62 783 60 84