Kościół Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej

Kościół Nawiedzenia NMP  w Suchej Beskidzkiej w miejscowości Kościół Nawiedzenia NMP  w Suchej Beskidzkiej w miejscowości
Kościół Nawiedzenia NMP  w Suchej Beskidzkiej w miejscowości

Opis

Kościół Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej


Kościół w Suchej Beskidzkiej to kompleks starego i nowego kościoła -  architektoniczne budowle, które wraz z budynkiem klasztornym oraz czterema kaplicami tworzą zespół klasztorno - kościelny.

Stary kościół o gotyckiej bryle i renesansowych elementach dekoracyjnych wraz z budynkiem klasztornym zostały wzniesione z fundacji byłego właściciela Suchej - Piotra Komorowskiego w latach 1613-14.

W 1624 roku Ks. Biskup Tomasz Oborski dokonał konsekracji świątyni o wezwaniu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Zamieszkali tam księża Kanonicy Regularni Lateraneńscy z kościoła Bożego Ciała w Krakowie.

Z najstarszego wystroju kościoła zachowały się fragmenty malowideł oraz barokowe freski na sklepieniu prezbiterium, które przedstawia Wniebowzięcie Maryi.

Pod prezbiterium znajduje się krypta grobowa Komorowskich - Piotra Komorowskiego i jego drugiej żony Marianny z Bnińskich.

W kościele trzeba zwrócić uwagę na chór muzyczny osadzony na czterech kolumnach jońskich oraz ołtarze - główny i sześć bocznych o rokokowym wystroju.

Nowy kościół został zaprojektowany przez Teodora Talowskiego i wzniesiony w latach 1897-1908.

Głównymi fundatorami świątyni byli Braniccy oraz suscy kolejarze.

Bryła kościoła jest jednym z najwspanialszych dzieł polskiego architekta.Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Sucha Beskidzka
The church in Sucha Beskidzka is a complex of an old and new church - architectural buildings that together with the monastery building and four chapels form a monastery and church complex.
The old church with its Gothic form and Renaissance decorative elements, together with the monastery building, were erected from the foundation of the former owner of Sucha - Piotr Komorowski in the years 1613-14.
In 1624 Bishop Tomasz Oborski consecrated the temple dedicated to the Visitation of the Blessed Virgin Mary.
The Canons Regular of the Lateran settled there from the Corpus Christi church in Cracow.
The oldest decorations of the church preserved fragments of paintings and Baroque frescos on the vault of the presbytery, which presents the Assumption of Mary.
Under the presbytery there is a burial crypt of Komorowski family - Piotr Komorowski and his second wife Marianna of Bnińska.
In the church you should pay attention to the choir set on four Ionic columns and altars - the main and six side ones with Rococo decor.
The new church was designed by Theodor Talowski and built in 1897-1908.
The main founders of the temple were the Branicki family and the railwaymen from Suski.
The body of the church is one of the most magnificent works of the Polish architect.Lokalizacja