Pijalnia wód mineralnych w Piwnicznej-Zdroju

Pijalnia wód mineralnych w Piwnicznej-Zdroju

ul. Zdrojowa
33-350 Piwniczna-Zdrój
Tel. 18 446 40 42

Opis

Pijalnia wód mineralnych w Piwnicznej-Zdroju

Piwniczna-Zdrój jest popularnym uzdrowiskiem położonym w Dolinie Popradu ok. 20 km na południe od Nowego Sącza.

Okoliczne wody mineralne znane były od dawna, choć początkowo wykorzystywano je jako "kwaśne wody o wspaniałej mocy".

Sława Piwnicznej-Zdroju zaczęła rozkwitać po roku 1885, kiedy przyjechał w te strony pochodzący ze Lwowa dr Juliusz Korwin Gąsiorowski.

Przeprowadził fachowe badania i opracowania dotyczące walorów tutejszych źródeł.

Pierwszy odwiert wód mineralnych został wykonany w 1932 roku.

Rozwój idei uzdrowiskowego charakteru Piwnicznej-Zdroju przyczynił się do utworzenia w mieście Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych.

Początkowo przeznaczona była jedynie do konsumpcji wody, dziś pełni również funkcję Pijalni Artystycznej, miejsca przeznaczonego do organizacji wystaw, koncertów, przedstawień etc.

W Parku Zdrojowym zlokalizowanym przy Pijalni Artystycznej znajduje się amfiteatr, który jest wykorzystywany do koncertów plenerowych.

Urokliwe alejki parku pozwalają na wyciszenie i zrelaksowanie się, szum płynącego Popradu nadaje temu miejscu wyjątkowego uroku.

Najmłodsi mogą miło spędzić czas na placu zabaw, a wszyscy goście mogą zakosztować wody wprost ze źródła.Pump Room in Piwniczna-Zdrój

Piwniczna-Zdrój is a popular health resort situated in the Poprad Valley about 20 km south of Nowy Sącz.

The surrounding mineral waters have been known for a long time, although initially they were used as "sour waters with great power".

The fame of Piwniczna-Zdrój began to flourish after 1885, when Dr Juliusz Korwin Gąsiorowski, a Lviv native, came to the area.

He conducted expert research and studies on the values of local springs.

The first borehole for mineral waters was made in 1932.

The development of the idea of the health resort character of Piwniczna-Zdrój contributed to the creation of the Spa Park and the Pump Room in the town.

Initially, it was intended only for water consumption, but today it also serves as an Artistic Pump Room, a place intended for exhibitions, concerts, performances, etc.

In the Spa Park, located next to the Pump Room, there is an amphitheatre which is used for outdoor concerts.

Charming alleys in the park allow you to calm down and relax, the noise of the flowing Poprad River gives this place a unique charm.

The youngest can spend time on the playground, and all guests can taste the water directly from the spring.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Zdrojowa
33-350 Piwniczna-Zdrój
Tel. 18 446 40 42