Rynek w Piwnicznej-Zdroju

Rynek w Piwnicznej-Zdroju
Rynek w Piwnicznej-Zdroju

ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój

Opis

Rynek w Piwnicznej-Zdroju

Od czasów fundacji Piwnicznej w 1348 roku zachował się prawie niezmieniony układ przestrzenny miasta z czworobocznym rynkiem i wychodzącymi z jego narożników ulicami.

Znajduje się tam ratusz i stara cysterna.

W południowej pierzei rynku jest położony ratusz, którego zalążek powstał już w XIX wieku i pełnił funkcję strażnicy.

W pozostałych ścianach rynku mieszczą się XIX-wieczne domy mieszczańskie.

Pod jednym z nich są gotyckie piwnice.

Na środku rynku znajduje się zabytkowa cysterna - studnia, która dostarczała mieszkańcom wodę do użytku codziennego, a później była zbiornikiem przeciwpożarowym.

W roku 1801 piwniczański magistrat doprowadzał wodę systemem drewnianych rur.

W czasie wielkiego pożaru w 1876 roku studnia spłonęła razem z całym wyposażeniem.

Uratowała się jedynie figura św. Floriana, która wpadła do wody.

Budowla została zrekonstruowana w 1913 roku według projektu Jana Łomnickiego.

Wówczas na jednym ze zwieńczeń wymalowano portret Kazimierza Wielkiego. Obecnie na studni ustawiony jest zrekonstruowany konny wóz strażacki.Market Square in Piwniczna-Zdrój
Since the times of Piwniczna's foundation in 1348, the town's spatial layout with a quadrilateral market square and streets emerging from its corners has remained almost unchanged.
There is the city hall and an old cistern.
In the southern frontage of the square is located the town hall, the nucleus of which was built in the nineteenth century and served as a watchtower.
In the other walls of the market place there are nineteenth-century burgher houses.
Under one of them there are Gothic cellars.
In the middle of the square there is a historic cistern - a well, which provided the inhabitants with water for everyday use, and later it was a fire reservoir.
In 1801 the Municipal Council in Piwniczna supplied water through a system of wooden pipes.
During the great fire of 1876 the well burned down together with all its equipment.
Only a statue of St. Florian, which fell into the water, survived.
The building was reconstructed in 1913 according to the design of Jan Łomnicki.
At that time, a portrait of Casimir the Great was painted on one of the finials. Currently a reconstructed horse-drawn fire engine is placed on the well.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój