Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju

Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój

Opis

Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju

willi Romanówka umiejscowionej przy deptaku w Krynicy-Zdroju znajduje się Muzeum Nikifora - galeria obrazów, prywatnych przedmiotów i pamiątek po słynnym malarzu Nikiforze Krynickim, który tutaj się urodził i pracował.

Popularny Nikifor czyli Epifaniusz Drowniak to znany na tej ziemi ludowy twórca, który żył i malował w XX wieku.

Nie używał swojego imienia i nazwiska, artysta sam o sobie mówił „Nikifor malarz - Nikifor artysta", miał od dziecka wadę wymowy, wyrażał siebie swym malarstwem.

Przez miejscowych uznawany był za ulicznego żebraka. Urodził się w 1895 roku jako dziecko polskiego malarza i łemkowskiej żebraczki.

Matka samotnie wychowywała syna w nędzy, była głuchoniema, ich kontakty z otoczeniem były bardzo ograniczone, Nikifor odziedziczył po niej wrodzoną wadę słuchu i wymowy.

Miał wielką pasję do malowania, jego obrazy przyniosły mu sławę m.in. Warszawie i Paryżu.

Imię Nikifor oznacza "niosący zwycięstwo", przydomek krynicki wziął się od miejsca jego aktywności, z czasem stał się prawnie uznanym nazwiskiem.

Na deptaku krynickim stoi pomnik ławeczka z Nikiforem.

W Muzeum Nikifora odbywają się wystawy czasowe prac artystów nieprofesjonalnych. 

Drewniana Willa Romanówka w Krynicy jest położone na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.Nikifor Museum in Krynica-Zdrój

In the Romanowka villa located on the promenade in Krynica-Zdrój is located the Nikifor Museum - a gallery of paintings, private objects and memorabilia of the famous painter Nikifor Krynicki, who was born and worked here.

The popular Nikifor or Epifaniusz Drowniak is a well known in this region folk artist who lived and painted in the twentieth century.

He didn't use his own name and surname, the artist called himself "Nikifor the painter - Nikifor the artist", he had a speech defect since childhood, he expressed himself with his painting.

By the locals he was considered a street beggar.

He was born in 1895 as a child of Polish painter and Lemko beggar.

His mother raised her son alone in poverty, she was deaf and dumb, their contacts with the outside world were very limited, Nikifor inherited from her the congenital defect of hearing and speech.

He had a great passion for painting, his paintings brought him fame in Warsaw and Paris.

The name Nikifor means "bearer of victory", the nickname of Krynica originated from the place of his activity, with time it became a legally recognized surname.

There is a statue of Nikifor on the promenade in Krynica.

The Nikifor Museum hosts temporary exhibitions of works by non-professional artists. 

Wooden Villa Romanowka in Krynica is situated on the Wooden Architecture Route in Małopolska. 


Zobacz również:     noclegi Krynica Zdrój        apartamenty Krynica Zdrój   pokoje gościnne Krynica Zdrój    Krynica Zdrój hotele

Lokalizacja