Sankostrada w Krynicy-Zdroju

Sankostrada w Krynicy-Zdroju
Sankostrada w Krynicy-Zdroju

ul. Park Sportowy Imienia Juliana Zawadowskiego
33-380 Krynica-Zdrój
Tel. 18 471 58 10

Opis

Sankostrada w Krynicy

Całoroczna sankostrada w Krynicy-Zdroju jest świetną rozrywką dla dzieci i dorosłych.

Tor o długości około 900 m zlokalizowany w centrum miasta, na stoku góry Iwonka.

Sanktostrada w Krynicy - jeden z najdłuższych torów tego typu w Polsce. 

Można skorzystać ze zjazdów w ciągu dnia i nocy, co stanowi wielką atrakcję i frajdę.

Wózki są dwuosobowe, dzieci do lat 8 mogą zjeżdżać z rodzicami.

Prędkość podczas zjazdu saneczkami osiąga 40 km/h, ale dzięki hamulcom można ją dowolnie kontrolować.

Różnica poziomów między najwyższym i najniższym miejscem rynny zjazdowej to 55 metrów. 

Z krynickiej sankostrady można podziwiać piękny widok na okolicę, ale najważniejsza jest tu niezapomniana zabawa i niesamowite wspomnienia.Sledge-way in Krynica
Year-round sledding track in Krynica-Zdrój is a great entertainment for children and adults.
The track is about 900 m long and is located in the town center, on the slope of Iwonka mountain.
Sanktostrada in Krynica - one of the longest tracks of this type in Poland. 
You can use the slopes during the day and night, which is a great attraction and fun.
The carts are for two people, children under 8 can ride with their parents.
The speed of the toboggan runs at up to 40 km/h, but thanks to the brakes it can be freely controlled.
The difference in level between the highest and lowest point of the chute is 55 metres. 
From the sledge slide in Krynica, you can admire a beautiful view of the surroundings, but the most important thing

is unforgettable fun and amazing memories.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Park Sportowy Imienia Juliana Zawadowskiego
33-380 Krynica-Zdrój
Tel. 18 471 58 10