Golgota w Licheniu Starym

Golgota w Licheniu Starym
Golgota w Licheniu Starym
Golgota w Licheniu Starym
Golgota w Licheniu Starym


62-563 Licheń Stary

Opis

Golgota w Licheniu Starym

Przy Sanktuarium Maryjnym w Licheniu mieści się jedna z największych w Polsce Dróg Krzyżowych.

Golgota Licheńska ma postać kamiennej góry o wysokości 25 metrów.

Jest to labirynt przejść, grot i kapliczek nad którym góruje krzyż oraz postaci Matki Bożej oraz Świętego Jana.

Golgota w Licheniu to miejsce wyciszenia i rozmodlenia, chętnie odwiedzane przez pielgrzymów i turystów.

Golgota w Licheniu to dzieło pokuty i przebłagania za grzechy powstało z pomysłu ks. Eugeniusza Makulskiego.

Golgota Licheńska to dar ludzi dla Pana Jezusa oraz Matki Bożej za opiekę nad narodem polskim. 

Ze szczytu rozpościera się przepiękny widok na Bazylikę Matki Bożej Licheńskiej, wieże innych kościołów oraz okoliczne jeziora.Golgotha in the Old Licheń

One of the largest Stations of the Cross in Poland is located near the Marian Sanctuary in Licheń.

The Golgotha of Licheń has the form of a 25 meter high stone mountain.

It’s a labyrinth of passages, grottoes and chapels with a cross and above it the figures of the Virgin Mary and Saint John.

Golgotha in Licheń is a place of silence and prayer, willingly visited by pilgrims and tourists.

The Golgotha in Licheń is a work of penance and atonement for sins which originated from the idea of Father Eugeniusz Makulski.

Golgotha of Licheń is a gift of people for Lord Jesus and Mother of God for the protection of Polish nation. 

From the top there is a beautiful view of the Basilica of Our Lady of Licheń, towers of other churches and surrounding lakes. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja

62-563 Licheń Stary