Top 10 Podlasia

Top 10 Podlasia w miejscowości Top 10 Podlasia w miejscowości
Top 10 Podlasia w miejscowości

Opis

  1. Białowieski Park Narodowy znajduje się w północno-wschodnim fragmencie Polski i jest to jedna z największych atrakcji Podlasia. Cały teren pakru podzielony jest na dwie części Obręb Ochronny Rezerwat, którego większy fragment podlega ochronie ścisłej, a także Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów. Przy rezerwacie biegnie też ścieżka przyrodnicza Żebra Żubra, pierwsza ścieżka tego typu w naszym kraju. Warto dodać, że w Białowieskim Parku Narodowym w Obrębie Ochrony Hwoźna wyznaczone zostały dwa szlaki piesze i rowerowe, natomiast obszary ochrony ścisłej oraz wstęp do muzeum wymaga obecności przewodnika z turystami.

  2. Kanał Augustowski (długość 101 km, w tym 82 km w granicach Polski), to kanał wodny łączący drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna, z pominięciem dolnego biegu Wisły. Dzieli się na dwa odcinki, wschodni od śluzy Augustów do śluzy Niemnowo na Białorusi oraz zachodni od połączenia z Biebrzą do śluzy Augustów. Po kanale pływają statki Żeglugi Augustowskiej, przewożąc rocznie ok. 100 tys. pasażerów na kilku trasach. Kanał Augustowski włączony został w Europejski Szlak Tematyczny Transport i Komunikacja, będący częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

  3. Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie jest jednym z najatrakcyjniejszych zabytków powiatu łomżyńskiego. Skansen prezentuje dawną historię ludności Kurpiowskiej, a w szczególności to jak się kiedyś żyło i pracowało, ponadto jest w zasadzie parkiem etnograficznym, w którym możemy zaobserwować budynki mieszkalne, od tych najbiedniejszych do najbogatszych dworków. Skansen tworzą także zabudowania wiejskie, karczmy, młyny czy wiatraki, które możemy zobaczyć w środku.

  4. Klasztor Kamedułów w Wigrach ulokowany nad jeziorem Wigry w malowniczym zakątku Suwałk. Miejsce to można zwiedzać bez ograniczeń, rozmieszczenie budynków jest doskoanałe, znajdują się bardzo blisko siebie tworząc swoisty klimat. Między nimi wiją się wąskie, kamieniste uliczki. Ukwiecone zaułki kompleksu zachęcają do długich spacerów. Cały Kompleks klasztorny tworzą: Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, dawne eremy zakonników, wieża zegarowa, piękne ogrody, tawerna, mała przystań, galeria i restauracja.

  5. Święta Góra Grabarka znajduje się w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec. Całe Podlasie jest stykiem wielu kultur, narodowości i religii. Góra ta jest jendym z ważniejszych miejsc dla wyznawców prawosławia, którzy co roku pielgrzymują tu w święto Przemienienia Pańskiego. Na Grabarce znajduje się monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie. Pątnicy przynoszą ze sobą krzyże, które już zajmują dużą część wzniesienia.

  6. Białystok to stolica Podlasia, jest największym miastem w Polsce ale doskonale się tu wypoczywa. Ponadto bliskość Litwy, Białorusi i Rosji stanowi świetną bazę wypadową na zagroniczne podróże o każdej porze roku. Najpiękniejszą i najcenniejszą budowlą miasta jest pałac Branickich, wraz z otaczającym go zabytkowym, pięknym ogrodem. Ciekawym zabytkiem jest Ratusz zdobiący Rynek, Archikatedra oraz inne świątynie katolickie i prawosławne. Obiektami które zachwycają jest także Opera i Filharmonia Podlaska. Białystok organizuje wiele imprez kulturalnych czy sportowych, tu także znajduje się wiele ciekawych miejsc dla rodzin z dziećmi.

  7. Tykocin – miejscowość bardzo atrakcyjna pod względem historycznym, znajduje się tu wiele zabytków, tablic pamiątkowych czy pomników. Tykocin przypomina charakterystyczny układ miasteczka żydowskiego. Zabytkami miejscowości są: barokowy Kościół p.w. Trójcy Świętej, Wielka Synagoga, która obecnie jest Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Budynek oddaje klimat świątyni żydowskich, Mała Synagoga, Rynek, Alumnat, Zespół Klasztorny Bernardynów, Zamek w Tykocinie, Pomnik Orła Białego.

  8. Tatarskie wioski. Szlak Tatarski na Podlasiu obejmuje przede wszystkim ziemie powiatu sokólskiego. W Bohonikach największą atrakcją jest meczet z II poł. XIX w. Został on wybudowany na planie kwadratu z wystającym nieco gankiem. Tu także znajduje się największy cmentarz muzułmański w Polsce. Miejscowością która wpisana jest w hitorię tatarów na Podlasiu są Kruszyniany, położone wśród Pagórków Nadświsłockich już samą okolicą zachęcają do dłuższego zatrzymania się w tym miejscu. Tu znajdziemy wiele śladów tradycji tatarskich, przede wszystkim meczet i mizar, ale Kruszyniany oferują równieżmożliwość spotkania z przodkami rodzin tatarskich. Warto zwrócić uwagę na fakt kultywowania tradycji tatarskich, szczególnie w tej miejscowości. Coroczna organizacja Festiwalu Tradycji i Kultury Tatarów Polskich przyciąga nie tylko narodowość tatarską zamieszkującą różne zakątki Polski, ale również wielu turystów. Supraśl jest miejscowością posiadającą status uzdrowiska, znajduje się w Puszczy Knyszyńskiej. Oferuje turystom ciekawe miejsca, kościoły i cerkwie a głównym punktem jaki powinno się zwiedzić jest Muzeum Ikon.

  9. Suwalski Park Krajobrazowy jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce. Charakterystyczne miejsca w parku to: jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce, Głazowisko Łopuchowskie - rezerwat przyrody obejmujący las, łąki i pastwiska z nagromadzonymi głazami narzutowymi, Głazowisko Bachanowo geologiczno-krajobrazowy rezerwat przyrody, oraz wiszące torfowisko znajdujące się nad zachodnim brzegiem jeziora Jaczno.

  10. Kraina Otwartych Okiennic to szlak wiodący przez trzy wsie położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki, są to: Trześcianka, Soce i Puchły. Szlak charakteryzuje się przede wszystkim starą, oryginalną architekturą. Domy, zabudowania gospodarcze i świątynie w tym właśnie regionie są wyjątkowe i warte uwagi. Zwiedzając Szlak Otwartych Okiennic w zachwyt wprawią nas nie tylko unikatowe dekoracje czy zdobienia snycerskie ale również okazałe, drewniane cerkwie i kościoły, stare krzyże wotywne, zabytkowe kapliczki przydrożne i cmentarne a także przede wszystkim przyroda na tle której całość nabiera jeszcze większej wartości. W Puchłach znajduje się przepiękna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej gdzie ależy uzgodnić telefonicznie z tamtejszą parafią prawosławną. Z kolei drogi wyjazdowe we wsi Soce uwieńczone są starymi krzyżami wotywnymi z wyrytymi intencjami do świętych. Warto zatrzymać się także przy cerkwi w Trześciance, gdzie również znajduje się drewniana architektura z 1864 r. Czyste rzeki, lasy, cisza i spokój stanowią idealną atmosferę dla odpoczynku.

Lokalizacja