Muzeum Browaru Żywiec

ul. Browarna 88
34-300 Żywiec
Tel. +48 33 861 24 57

Opis

Muzeum Browaru ŻywiecMuzeum Browaru Żywiec zostało otwarte w 2006 roku z okazji 150-lecia browaru. Jest jedną z największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Muzeum mieści się w dawnych piwnicach leżakowych browaru.

Możemy tu podziwiać 160-letnią historię browaru oraz produkowanego w nim piwa.

Po zwiedzeniu pomieszczeń Muzeum, można posmakować piwa i zakupić pamiątki.

Muzeum Browaru Żywiec jest jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego wyróżnionym tytułem Gwiazdy Techniki.

Od 2010 r. jest tzw. punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, co świadczy o jego ponadregionalnym znaczeniu dla przemysłowej historii Europy.Historia Muzeum Browaru ŻywiecW połowie XIX wieku większość Żywiecczyzny znalazła się w rękach przedstawicieli austriackiego, cesarskiego rodu Habsburgów.

Przez 93 lata browar był własnością Habsburgów żywieckich.

Jego założycielem i pierwszym właścicielem był arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg, wnuk cesarza Leopolda II.

Po śmierci Albrechta majątek wraz z browarem przeszedł w ręce arcyksięcia Karola Stefana.

Prowadził on browar 38 lat.

W roku 1933 największą część dóbr żywieckich wraz z browarem i zamkiem odziedziczył arcyksiążę Karol Olbracht. 

Budowę browaru w Żywcu rozpoczęto w 1852 roku, oficjalne otwarcie było w 1856 i właśnie ta data widnieje na etykietach piw z Żywca.

Rok później z browaru wyjechały pierwsze beczki z piwem.

Po kilku latach browar zyskał pozycję dominującą na rynku galicyjskim.

Obecnie właścicielem zakładu jest należąca do holenderskiego Heinekena Grupa Żywiec.

W Żywcu do dziś stoi wiele budynków z oryginalnej, XIX-wiecznej zabudowy browaru.

Lokalizacja

Muzeum Browaru Żywiec

ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Tel. +48 33 861 24 57

Tel./Fax +48 33 861 96 27

fot. www.muzeumbrowaru.plThe Żywiec Brewery Museum


The Żywiec Brewery Museum was opened in 2006 to commemorate the 150th anniversary of the brewery.

It’s one of the largest and most modern facilities of its kind in Poland.

The museum is located in the former lagering cellars of the brewery.
Here you can admire the 160-year history of the brewery and the beer produced there.
After visiting the rooms of the Museum, you can taste the beer and buy souvenirs.
The Żywiec Brewery Museum is one of the facilities of the Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship awarded with the title of the Technical Star.
Since 2010 it has been an anchor point of the European Route of Industrial Heritage, which proves its supra-regional importance for the industrial history of Europe.


History of Żywiec Brewery Museum


In the middle of the 19th century, most of the Żywiec region fell into the hands of the representatives of the Austrian imperial Habsburg family.
The brewery was owned by the Habsburgs of Żywiec for 93 years.
Its founder and first owner was Archduke Albrecht Friedrich Habsburg, grandson of Emperor Leopold II.
After Albrecht's death the estate together with the brewery passed into the hands of Archduke Charles Stephen.
He ran the brewery for 38 years.
In 1933 the largest part of the Żywiec property with the brewery and the castle was inherited by Archduke Charles Olbracht. 
The construction of the brewery in Żywiec began in 1852, the official opening took place in 1856 and this date can be found on the Żywiec beer labels.
The first barrels of beer left the brewery a year later.
After several years, the brewery gained a dominant position on the Galician market. Currently, the plant is owned by the Dutch Heineken Grupa Żywiec.
Many buildings from the original 19th century brewery buildings still stand in Żywiec.
Location
Żywiec Brewery Museum
88 Browarna St., 34-300 Żywiec
Tel. +48 33 861 24 57
Tel/fax +48 33 861 96 27
Photo: www.muzeumbrowaru.pl


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Browarna 88
34-300 Żywiec
Tel. +48 33 861 24 57

Zobacz również

Popularne miejscowości