Stacje i wyciągi narciarskie Podhala

Stacje i wyciągi narciarskie Podhala w miejscowości Stacje i wyciągi narciarskie Podhala w miejscowości
Stacje i wyciągi narciarskie Podhala w miejscowości

Opis

Ośrodek narciarski Bania Ski&Fun

Adres:

Ul. Środkowa 181

34-405 Białka Tatrzańska

Kontakt:

Tel: +48 18 534 4332 70

e-mail: [email protected]

Bania Ski&Fun w Białce Tatrzańskiej to idealne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi, gdzie możemy zacząć swoją przygodę z nartami lub deską snowboardową.

Dla najmłodszych nauka może rozpocząć się na snowtubingu, czyli oponkach lub specjalnym wyciągu taśmowym.

Ośrodek Narciarski oferuje:

 • Zimową karuzelę dla najmłodszych.

 • Przedszkole narciarskie z ,,dmuchańców’’.

 • 2 wyciągi taśmowe dla najmłodszych.

 • Tor snowtubingowy, czyli zjazd na oponkach, z wyciągiem.

 • Wyciąg orczykowy.

 • Kolej krzesełkową 4-osobową.

 • Profesjonalną szkołę narciarską.

 • Wypożyczalnię sprzętu narciarskiego.

 • ,,Karcmę’’ Bania.


Ośrodek narciarski Bania Ski&Fun

Address:

Ul. Środkowa 181

34-405 Białka Tatrzańska

Contact:

Tel: +48 18 534 4332 70

e-mail: [email protected]

Bania Ski&Fun in Bania Ski&Fun in Bialka Tatrzanska is the perfect place for families with small children, where we can start their adventure with skiing or snowboarding. For the youngest learning can start at the snowtubing, which is a tire or special belt lift.

The ski resort offers:

 • Winter carousel for children.

 • Ski kindergarten with "inflatables.

 • 2 belt lifts for the youngest skiers.

 • Snowtubing track, i.e. downhill on snow tires, with a lift.

 • T-bar lift.

 • 4-seat chairlift.

 • Professional ski school.

 • Ski equipment rental.

 • Karcma'' Bania.


Stacja Narciarska Grapa Ski

Adres:

Zagóra 200

34-532 Czarna Góra

Kontakt:

Tel: +48 667 922 299

e-mail: [email protected]

Narciarze, którzy przyjeżdżają do stacji chwalą sobie zróżnicowanie tras. Stacja jest dobrym miejscem dla wszystkich, którzy poszukują na Podhalu czegoś ambitniejszego, a przy tym nie zatłoczonego. Także początkujący narciarze znajdą tutaj coś dla siebie. Jednym z atutów tego miejsca jest niepowtarzalny widok ze szczytu. Od 2019 roku kompleks jest otwarty także latem.


Grapa Ski oferuje:

Wyciągi:

 • 4-osobową kolej krzesełkową o długości 900 m, różnicy wzniesień 151 m i przepustowości 2400 osób na godzinę.

 • Wyciąg orczykowy, tzw. ,,Oślą łączkę’’ o długości 120 m, przewyższeniu 14 m i przepustowości 400 osób na godzinę.

 • Wyciąg orczykowy o długości 400 m, przewyższeniu 77 m i przepustowości 900 osób na godzinę.

Trasy:

 • Trasa A (czerwona) - długość 1000 m, różnica wysokości 151 m.

 • Trasa B (niebieska) - długość 120 m, różnica wysokości 14 m.

 • Trasa C (niebieska) - długość 400 m, różnica wysokości 77 m.


Stacja Narciarska Grapa Ski

Address:

Zagóra 200

34-532 Czarna Góra

Contact:

Tel: +48 667 922 299

e-mail: [email protected]

Skiers who come to the station appreciate the diversity of routes. The station is a good place for all those who are looking for something more ambitious in Podhale, and yet not crowded.

Also beginner skiers will find something for themselves. One of the advantages of this place is the unique view from the top. Since 2019, the complex is also open in the summer.

Grapa Ski offers:

Ski lifts:

 • 4-person chairlift with a length of 900 m, elevation difference of 151 m and capacity of 2400 people per hour.

 • T-bar lift, the so-called. A chairlift, so called "Ośla łączka", 120 m long, 14 m high and the capacity of 400 people per hour.

 • T-bar lift with a length of 400 m, elevation 77 m and capacity of 900 persons per hour.

Routes:

 • Route A (red) - length 1000 m, height difference of 151 m.

 • Route B (blue) - length of 120 m, height difference of 14 m.

 • Route C (blue) - length of 400 m, elevation difference of 77 m.


Stacja Narciarska Rusiń-SKI

Adres:

Rusiń-SKI Sp. z o. o.

ul. Wierch Rusiński 70

34-530 Bukowina Tatrzańska

Kontakt:

Tel: +48 604 102 302

e-mail: [email protected]

Stacja Narciarska Rusiń-SKI w Bukowinie Tatrzańskiej oferuje narciarzom doskonałe warunki do uprawiania białego szaleństwa. Rodzinna Stacja Narciarska na Wierchu Rusińskim to miejsce dla całych rodzin, skąd możemy podziwiać wspaniały widok na Tatry, Gorce i Babią Górę.

Wyjątkowa jakość ośrodka w Bukowinie Tatrzańskiej została doceniona poprzez przyznanie wyróżnienia w plebiscycie ,,Najlepsza Stacja Narciarska Małopolski’’.

Stacja Narciarska Rusiń-SKI oferuje:

 • Wyciąg orczykowy o długości 500 m.

 • Wyciąg orczykowy o długości 200 m.

 • Wyciąg taśmowy dla dzieci babylift o długości 100 m.

 • Tor do snowtubingu - zjazd na oponkach.

 • 4-osobową kolej krzesełkową o długości 900 m.

 • 6-osobową kolej krzesełkową Bartholet - Porsche o długości 1200 m.

 • 3 punkty gastronomiczne.

 • Wypożyczalnie sprzętu narciarskiego.

 • Serwis sprzętu narciarskiego.


Stacja Narciarska Rusiń-SKI

Address:

Rusiń-SKI Sp. z o. o.

ul. Wierch Rusiński 70

34-530 Bukowina Tatrzańska

Contact:

Tel: +48 604 102 302

e-mail: [email protected]

Ski Station Rusiń-SKI in Bukowina Tatrzańska offers for the skiers excellent conditions for skiing. Family Ski Station on the Rusińskie Peak is a place for the whole family, from where we can admire the magnificent view of the Tatra Mountains, Gorce and Babia Góra. Exceptional quality of the resort in Bukowina Tatrzańska was appreciated by awarding the distinction in the plebiscite "The Best Ski Station of Lesser Poland".

Ski station Rusin-SKI offers:

 • T-bar lift with a length of 500 m.

 • T-bar lift with a length of 200 m.

 • Baby-lift with a length of 100 m.

 • Snowtubing track - run down on tires.

 • 4-seat chairlift, 900 m long.

 • 6-seater chairlift Bartholet - Porsche with a length of 1200 m.

 • 3 refreshment points.

 • Ski equipment rentals.

 • Ski equipment service.


Stacja Narciarska Kaniówka

Adres:

Kaniówka 19

34-405 Białka Tatrzańska

Kontakt:

Tel: 18 26 541 81

18 26 545 35

e-mail: [email protected]

Stacja Narciarska Kaniówka jest to kompleks w Białce Tatrzańskiej z 5 wyciągami narciarskimi. Jest częścią największego na Podhalu kompleksu narciarskiego Kotelnica Białczańska.

Stacja Kaniówka dysponuje trasami i wyciągami zarówno dla doświadczonych narciarzy, jak i dla początkujących.

W swojej ofercie posiadają:

 • Kompleksowe szkolenia narciarskie.

 • Obszerny parking.

 • Wypożyczalnie sprzętu sportowego.

 • Karczmę obok obiektu.

 • Wyciąg orczykowy o długości 430 m, długość 90 m.

 • Wyciąg orczykowy o długości 190 m, długość 25 m.

 • Wyciąg orczykowy o długości 120 m, długość 20 m.

 • Wyciąg zaczepowy przeznaczony dla najmłodszych narciarzy o długości 65 m.

 • 4-osobową kolej, która z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych wyposażona została w system KID-STOP® o długości 450 m, różnica wzniesień 90 m.


Stacja Narciarska Kaniówka

Address:

Kaniówka 19

34-405 Białka Tatrzańska

Contact:

Tel: 18 26 541 81

18 26 545 35

e-mail: [email protected]

Kaniówka Ski Station is a complex in Białka Tatrzańska with 5 ski lifts. It’s a part of the biggest ski complex Kotelnica Białczańska in Podhale. Kaniówka Station has routes and lifts for both experienced skiers and beginners.

In their offer have:

 • Comprehensive ski training.

 • Ample parking.

 • Rentals of sports equipment.

 • Tavern next to the building.

 • T-bar lift 430 m long, 90 m long.

 • A 190 m long drag lift, 25 m long.

 • A 120 m long drag lift, 20 m long.

 • A drag lift for the youngest skiers, 65 m long.

 • A 4-seat chairlift equipped with the KID-STOP® system for the safety of the youngest skiers,

 • 450 m long, 90 m long.


Gubałówka Wyciąg & Snowpark Zakopane

Kontakt:

Tel: +48 18 201 48 30

e-mail: [email protected]

Wyciąg Gubałówka jest wyciągiem orczykowym o długości trasy 300 m, gdzie różnica wysokości między górą a dołem wynosi 70 m. Trasy są oświetlane co zapewnia komfort jazdy. Są również sztucznie naśnieżane i ratrakowane w godzinach nocnych.

Snowpark Goobaya, należy do Polskich Kolei Linowych i jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Posiada piękny widok na Tatry, który możemy podziwiać podczas zabawy. Obiekt mieści się w centrum Zakopanego. To miejsce zasłynęło z AKADEMII FREESTYLOWEJ czyli profesjonalnej szkółki narciarsko - snowboardowo - freestylowej.

Atrakcje, które oferuje nam Snowpark to:

 • GOOBAY_LOSZKA - największa skocznia, która ma 15 m z idealnym lądowaniem i parabolą lotu.

 • Specjalnie wydzielona strefa dla dzieci i dorosłych, którzy stawiają pierwsze kroki w freestylu.

 • Strefa testowa - gdzie każdy może skorzystać ze specjalnego sprzętu do freestylu narciarskiego.

 • Raile i boxy.

 • Pole jam, PCV.

 • 2x6m FAT pipe oraz kids box.

 • duże skocznie.

 • małe skocznie.


Gubałówka Ski Lift & Snowpark Zakopane

Contact:

Tel: +48 18 201 48 30

e-mail: [email protected]

Ski lift Gubałówka is a T-bar lift with route length of 300 m, where the height difference between the top and bottom is 70m. Trails are illuminated which provides comfort. They are also artificially snowed and groomed at night.

Snowpark Goobaya belongs to Polish Cable Railways and is one of the biggest objects of this type in Poland. It has a beautiful view of the Tatra Mountains, which we can admire while having fun. The facility is located in the center of Zakopane. This place became famous from the FREESTYLE ACADEMY which is a professional ski - snowboard - freestyle school.

Attractions, which offers us Snowpark are:

 • GOOBAY_LOSZKA - the largest jump, which is 15 m with a perfect landing and flight parabola.

 • Specially designated area for children and adults who are taking their first steps in freestyle.

 • Test zone - where everyone can use special equipment for freestyle skiing.

 • Rails and boxes.

 • Pole jam, PCV.

 • 2x6 m FAT pipe and kids box.

 • 3 big jumps.

 • 3 small hills.


Ośrodek Narciarsko Rekreacyjny Harenda

Adres:

ul. Harenda 21A

34 - 500 Zakopane

Kontakt:
tel. (+48) 18 20 256 80
fax. (+48) 18 20 256 87

e-mail: [email protected]

Ośrodek Narciarsko Rekreacyjny Harenda Zakopane zlokalizowany jest na osiedlu Harenda w Zakopanem. Harenda położona jest na wysokości 770 m n.p.m. Różnice wysokości zboczy wahają się od 174 do 210 m. Ośrodek Narciarsko Rekreacyjny Harenda Zakopane to zimowa stacja sportowa wraz z: zespołem wyciągów, tras narciarskich i snowboardowych, szkołą narciarską z wypożyczalnią sprzętu zimowego oraz zapleczem gastronomicznym.

Zarówno w sezonie letnim jak i zimowym odbywają się liczne eventy kulturalno - rozrywkowe.
Na terenie ośrodka znajdują się: 

 • Kolej krzesełkowa 4-osobowa.

 • 3 wyciągi orczykowe.

 • Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

 • Budynek szkoły narciarskiej.

 • Karczma Regionalna Harenda na ponad 350 osób.

 • Taras widokowy.

 • 4 parkingi.


Ośrodek Narciarsko Rekreacyjny Harenda

Address:

21A Harenda Street

34 - 500 Zakopane

Contact:

tel. (+48) 18 20 256 80

fax. (+48) 18 20 256 87

e-mail: [email protected]

The Ski and Recreation Centre Harenda Zakopane is located on the estate Harenda in Zakopane. Harenda is located at an altitude of 770 m above sea level. Height differences of the slopes range from 174 to 210 m. Recreational Ski Centre Harenda Zakopane is a winter sports station with: a team of lifts, ski and snowboard routes, ski school with winter equipment rental and dining facilities. Both in the summer and winter season, there are numerous cultural and entertainment events.

On the area of the resort there are:

 • 4-person chairlift.

 • 3 ski lifts.

 • Sports equipment rental.

 • Ski school building.

 • Regional Inn Harenda for more than 350 people.

 • Viewing terrace.

 • 4 parkings.


Stacja Narciarska Koziniec

Adres:

Czarna Góra - Koziniec Sp. z o.o.

ul. Nadwodnia 170

34-532 Czarna Góra

Kontakt:

Tel.:+48 605 050 184
+48 667 924 896

Stacja Narciarska Koziniec - Czarna Góra ulokowana jest w miejscowości Czarna Góra w sąsiedztwie Białki Tatrzańskiej i Bukowiny Tatrzańskiej.

Stacja Narciarska Czarna Góra - Koziniec pozwala cieszyć się atrakcjami ośmiu tras.

Stacja oferuje:

 • Trzy wyciągi orczykowe o długości: 230 metrów, 250 metrów, 320 metrów.

 • Dwa przenośniki taśmowe o długości 90 metrów i 70 metrów.

 • Jako jedyna stacja narciarska na Podhalu posiadamy Bawialnię "Stumilowy las", do której możecie Państwo oddać swoje maluchy na kilka godzin.

 • Czteroosobową kolejkę linową która w ciągu godziny przewiezie 2400 narciarzy.

 • Stacja dysponuje trasami na każdego narciarza od trasy czerwonej po niebieską i zieloną.

 • Karczmę Koziniec.


Stacja Narciarska Koziniec

Address:

Czarna Góra - Koziniec Sp. z o.o.

Ul. Nadwodnia 170

34-532 Czarna Góra

Contact:

Tel.:+48 605 050 184

+48 667 924 896

Koziniec - Czarna Góra Ski Station is located in Czarna Gora in the neighbourhood of Białka Tatrzańska and Bukowina Tatrzańska.

The Czarna Góra - Koziniec Ski Station allows you to enjoy the attractions of eight slopes.

The station offers:

 • Three ski lifts of length: 230 meters, 250 meters, 320 meters.

 • Two conveyor belts 90 meters and 70 meters long.

 • As the only ski station in Podhale we have a playroom "Stumilowy Las" where you can give your children for a few hours.

 • Four-person chairlift that transports 2400 skiers per hour.

 • The station has slopes for every skier from the red route to the blue and green.

 • Koziniec Inn.


Stacja Narciarska Hajduk

Adres:

ul. Budzowa 23
34-531 Murzasichle

Kontakt:

Tel: +48 18 201 96 28

+48 601 512 214

e-mail: [email protected]

[email protected]

Stacja Narciarska Hajduk jest ośrodkiem gdzie wszystkie trasy są naśnieżane i codziennie przygotowywane przez ratraki dla zapewnienia lepszego komfortu z jazdy. Każdy wyciąg posiada swoją trasę zjazdową, co czyni go bardzo bezpieczną i dostosowaną do potrzeb nie tylko dorosłych, ale i dzieci.

Stacja narciarska Hajduk oferuje:

 • Stok Duży - długość 400 m o zróżnicowanym stopniu trudności.

 • Stok średni i Mały - typowo szkoleniowy, bardzo łatwy, w sam raz dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportami zimowymi.

 • Tor do jazdy na oponkach tzw. SNOWTUBING.

 • Wypożyczalnię sprzętu sportowego.

 • Serwis narciarski.

 • Szkołę narciarską.

 • Wypożyczalnię skuterów śnieżnych.

 • Karczmę regionalną z której można podziwiać piękny widok na Tatry.


Stacja Narciarska Hajduk

Address:

Budzowa St. 23

34-531 Murzasichle

Contact:

Tel: +48 18 201 96 28

+48 601 512 214

e-mail: [email protected]

[email protected]

Hajduk Ski Station is a resort where all slopes are snowed and groomed daily by snow groomers for a better comfort of skiing. Each lift has its own ski slope, which makes it very safe and adapted to the needs of not only adults but also children.

The Hajduk Ski Station offers:

 • Large Slope - length 400 m with varying degrees of difficulty.

 • Medium and Small Slope - typically training, very easy, just right for those who are just beginning their adventure with winter sports.

 • Track for riding on the tires so called SNOWTUBING.

 • Sports equipment rental.

 • Ski service.

 • Ski school.

 • Snowmobile rental.

 • Regional inn where you can enjoy a beautiful view of the Tatras.

Stacja Narciarska Murzasichle SKI

Adres:

ul. Sądelska 42
Murzasichle

Kontakt:

Tel: +48 609 400 900
e-mail: [email protected]

Wyciągi wyposażone są w elektroniczny system kontroli dostępu. Wejście na wyciągi odbywa się poprzez bramki, które pobierają odpowiednią ilość punktów, to bardzo wygodna w użyciu zbliżeniowa karta magnetyczna. Stacja dysponuje całym sprzętem, który będzie niezbędny do zorganizowania zawodów lub imprez integracyjnych.

Stacja Narciarska posiada:

 • 5 wyciągów narciarskich na trasach o długościach 180 - 450 m o zróżnicowanym stopniu trudności.

 • Przenośnik taśmowy SunKid o długości 85 m.

 • Tor do SnowTubingu o długości 200 m.

 • Lodowisko z wypożyczalnią łyżew.

 • Szkołę Narciarską.

 • Wypożyczalnię sprzętu zimowego.

 • SKI-SERWIS.

 • Karczmę regionalną.

 • Posiadamy własnego ratownika narciarskiego.

 • Bezpłatny Parking.

Stacja Narciarska Murzasichle SKI

Address:

Sadelska 42 Street

Murzasichle

Contact:

Tel: +48 609 400 900

e-mail: [email protected]

The ski lifts are equipped with an electronic access control system. Entry to the lifts is done through gates, which collect an appropriate number of points is very convenient to use a proximity magnetic card. The station has all the equipment necessary to organize competitions or social events.

The ski station has:

 • 5 ski lifts on slopes 180-450m long with varying degrees of difficulty.

 • 85m long SunKid conveyor belt.

 • SnowTubing track with a length of 200m.

 • Ice rink with skates rental.

 • Ski school.

 • Rental of winter equipment.

 • SKI-SERVICE.

 • Regional tavern.

 • We have our own lifeguard.

 • Free parking.


Wyciąg Narciarski Stasikówka

Adres:

Stasikówka 81

Poronin

Kontakt:

Tel: +48 18 20 163 11


Wyciąg narciarski „Stasikówka” posiada bardzo dobrze przygotowaną trasę zjazdową. Stok jest sztucznie naśnieżany i oświetlany. Dodatkowo jest codziennie utwardzany przez ratraki.

Wyciąg oferuje:

 • Trasę o długości 280 m i różnicy wzniesień 60 m.

 • Wyciąg orczykowy, którego przepustowość wynosi 450 osób na godzinę.

 • Szkołę Narciarską.

 • Wypożyczalnię nart i snowboardu.

 • Serwis sprzętu zimowego.


Wyciąg Narciarski Stasikówka

Address:

Stasikówka 81

Poronin

Contact:

Tel: +48 18 20 163 11

The ski lift "Stasikówka" has a very well prepared slope. The slope is artificially snowed and illuminated. In addition, it is hardened daily by snow groomers.

The ski lift offers:

 • A route with a length of 280m and 60m difference in elevation.

 • T-bar lift with a capacity of 450 persons per hour.

 • Ski school.

 • Ski and snowboard rental.

 • Winter equipment service.
Lokalizacja