Ruiny zamku w Bodzentynie

Ruiny zamku w Bodzentynie w miejscowości Bodzentyn Ruiny zamku w Bodzentynie w miejscowości Bodzentyn
Ruiny zamku w Bodzentynie w miejscowości Bodzentyn

Opis

Ruiny zamku w Bodzentynie

Na początku XIV wieku biskup krakowski Bodzanta opuścił miejscowość Tarczek będącą dotąd jedyną siedzibą biskupów krakowskich na ziemi świętokrzyskiej i zbudował drewniany dwór na wzniesieniu nad rzeką Psarką.

Dwór ten dość szybko uległ zniszczeniu, w II poł. XIV w. z inicjatywy biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska herbu Jelita postawiono na wzgórzu murowany budynek z czworoboczną wieżą w północno - zachodnim narożniku.

Całość otoczono fosą i połączono z murami miejskimi Bodzentyna.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii zamku był pobyt na nim 19 czerwca 1410 r. króla Władysława Jagiełły przy okazji pielgrzymki na Święty Krzyż w drodze na koncentrację armii przed bitwą pod Grunwaldem.

Przyjął on wówczas w Bodzentynie posłów książąt pomorskich.

XV i XVI wiek to czas rozkwitu zamku.

Po pożarze Bodzentyna z 1413 roku rozbudowy założenia dokonał Zbigniew Oleśnicki wznosząc gotyckie skrzydło północne.

Pod koniec XV w. kardynał Fryderyk Jagiellończyk dobudował od wschodu nowe reprezentacyjne skrzydło mieszkalne z wieżyczkami, w których znajdowały się latryny i klatka schodowa.The ruins of the castle in Bodzentyn

At the beginning of the 14th century the bishop of Cracow Bodzanta left Tarczek, which had been the only seat of the bishops of Krakow in the Świętokrzyskie region until that time, and built a wooden manor house on a hill above the Psarka river.

In the second half of the 14th century, on the initiative of Bishop Florian of Mokrysko, coat of arms Jelita, a brick building was erected on the hill with a quadrilateral tower in the north - western corner.
The whole was surrounded by a moat and connected to the town walls of Bodzentyn.
One of the most important events in the history of the castle was the stay there on June 19, 1410 by king Władysław Jagiełło on the occasion of his pilgrimage to the Holy Cross on his way to concentrate his army before the battle of Grunwald.
He received the deputies of Pomeranian dukes in Bodzentyn.

The 15th and 16th century were the times when the castle flourished.
After the fire of 1413 Zbigniew Olesnicki extended the castle by building the Gothic north wing.
At the end of the 15th century, Cardinal Fryderyk Jagiellonczyk added a new representative residential wing on the eastern side, with turrets where latrines and a staircase were located.


Lokalizacja