Pijalnia Wód Mineralnych Duszniki- Zdrój

Pijalnia Wód Mineralnych Duszniki- Zdrój
Pijalnia Wód Mineralnych Duszniki- Zdrój
Pijalnia Wód Mineralnych Duszniki- Zdrój

ul. Wojska Polskiego 6A
57-340 Duszniki Zdrój

Opis

Adres:

Ul. Wojska Polskiego 6A

57-340 Duszniki ZdrójPijalnia Wód Mineralnych w Dusznikach-Zdroju jest jedną z największych atrakcji tej miejscowości uzdrowiskowej.

Pijalnia pochodzi z XIX wieku.

W przestronnym wnętrzu znajduje się nie tylko miejsce gdzie napijemy się wód leczniczych z ujęcia Pieniawa Chopina czy Jan Kazimierz, lecz również w budynku pijalni znajdują się sklepy z pamiątkami oraz artykułami zdrowotnymi, a całe wnętrze wypełnia sala koncertowa z okazałym fortepianem.

W sąsiedztwie pijalni na terenie parku zobaczymy źródło o nazwie Pieniawa Chopina.

Na terenie Dusznik jest kilka eksploatowanych źródeł, z których woda ma zróżnicowaną charakterystykę. 

Są nimi źródła:

Źródło "Pieniawa Chopina" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - sodowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 18ºC, głębokość ujęcia 78 m.

Źródło "Jan Kazimierz" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - sodowa, siarczkowa, zawiera CO2, temp. 16ºC, głębokość ujecia160 m.

Źródło "Agata" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - sodowo - magnezowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 12ºC, głębokość ujęcia 20 m.

Źródło "Jacek" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowa, radoczynna, siarkowa, zawiera CO2, temp. 18ºC, głębokość ujęcia 90 m.

Źródło "B-4" z którego woda ma charakter: szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - sodowa - magnezowa, żelazista, zawiera CO2, temp. 16,6ºC, głębokość ujęcia 55 m.Address:

St. Polish Army 6A

57-340 Duszniki ZdrójThe Pump Room in Duszniki-Zdrój is one of the biggest attractions of this health resort.

The Pump Room comes from the XIX century.

In its spacious interior there is not only a place where you can drink from the Pieniawa Chopin or John Casimir intake, but there are also stores with souvenirs and health products, and the whole interior is filled with a concert hall with a grand piano.

In the vicinity of the pump room in the park we can see a spring named Pieniawa Chopin.

In the area of Duszniki there are several exploited springs, whose water has varied characteristics. 

These are the springs:

Spring "Pieniawa Chopina" from which the water has the following character: bicarbonate - calcium - sodium, ferruginous, contains CO2, temp. 18ºC, intake depth 78 m.

Spring "John Casimir", water characterized by the following: sulfide, calcium-calcium-bicarbonate and sodium, contains CO2, temperature 16ºC, intake depth 160 m.

Spring "Agatha", water characterized by: sodium-magnesium hydrocarbonate-magnesium oxalate, ferruginous, contains CO2, temperature 12ºC, depth of intake 20 m.

Spring "Jacek", water characterized by: hydrocarbonate-calcium-magnesium, radium, sulfur, contains CO2, temp. 18ºC, intake depth 90 m.

Spring "B-4", water characterized by: sodium-calcium-carbonate-magnesium hydrate, iron, contains CO2, temp. 16.6ºC, intake depth 55m.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Wojska Polskiego 6A
57-340 Duszniki Zdrój