Koczy Zamek

Koczy Zamek w miejscowości Koczy Zamek w miejscowości
Koczy Zamek w miejscowości

Opis

Koczy Zamek

Koczy Zamek (846 m n.p.m.) to niezalesione wzgórze zwane także Kocim Zamkiem, jest świetnym punktem widokowym na najbliższą okolicę i dalsze szczyty Beskidów.

Na zachodnim zboczu Koczego Zamku funkcjonował kiedyś kamieniołom piaskowca, więc góra w tym miejscu kończy się pionową ścianą.

Na wierzchołku ustawiono głaz i charakterystyczny metalowy krzyż w hołdzie poległym żołnierzom i harcerzom w walkach o wolność Ojczyzny w latach 1939-1956.  

fot. By geo573, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53632526  Koczy Castle

The Koczy Castle (846 m) is an unforested hill also called Koci Castle.

It’s a great viewpoint overlooking the nearest surroundings and further peaks of the Beskydy Mountains.

On the western slope of the Koczy Castle there used to be a sandstone quarry, so the mountain in this place ends with a vertical wall.

On the top, there is a boulder and a characteristic metal cross in tribute to the fallen soldiers and scouts who fought for the freedom of their homeland in the years 1939-1956.  

photo By geo573, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53632526  

Lokalizacja