Park Zdrojowy Polanica Zdrój

Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój
Park Zdrojowy Polanica Zdrój

ul. Matuszewskiego
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 868 06 00

Opis

Park Zdrojowy Polanica-Zdrój 

Park Zdrojowy Polanica-Zdrój położony jest w centralnej części miasta.

Obszar założenia parkowego ograniczony jest ulicami: Parkową, Zdrojową, Matuszewskiego, Kryniczną, Ogrodową i Wiejską.

Powierzchnia parku w Polanicy wynosi 12,97 ha.

Zarządcami terenu są: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju - 9,23 ha oraz Zespół Uzdrowisk Kłodzkich - 3,73 ha.

Na obszarze Parku Zdrojowego i wzdłuż głównej promenady spacerowej leżą najważniejsze obiekty architektoniczne: sanatorium Wielka Pieniawa, drewniana Muszla Koncertowa, Pijalnia i Hala Spacerowa, gdzie często odbywają się koncerty muzyki uzdrowiskowej oraz sąsiadujący z nią Teatr Zdrojowy.

Charakterystyczną dla parku jest kolorowa fontanna posiadająca dwa programy - całodobowy i pokazowy.

W okresie letnim o zmierzchu jest podświetlana 16-kolorowymi reflektorami i tworzy w rytm muzyki wodne figury tryskające z 726 dysz na wysokość 12 m.

Park Zdrojowy Polanica Zdrój podzielony został na pięć części:

  • Park Centralny (jako wydzielony fragment Starego Parku Zdrojowego),

  • Park Leśny z grupą różaneczników,

  • Park Józefa (wcześniej nazywany Charlotten Park),

  • Park Szachowy,

  • Park wokół Sanatorium Kardiologicznego.


Wszystkie pięć części parku zostały urozmaicone licznymi ścieżkami i alejkami.

Noclegi w Polanicy-Zdrój to świetna baza noclegowa.

Zapraszamy.Polanica-Zdrój Spa Park 

The Polanica-Zdrój Health Resort Park is located in the central part of the city.

The park area is limited by the following streets: Parkowa, Zdrojowa, Matuszewskiego, Kryniczna, Ogrodowa and Wiejska.

The area of the park in Polanica is 12.97 ha.

The managers of the area are: Municipal Office in Polanica-Zdrój - 9.23 ha and Zespół Uzdrowisk Kłodzkich - 3.73 ha.

In the area of the Spa Park and along the main walking promenade there are the most important architectural objects: the sanatorium Great Pieniawa, the wooden Concert Shell, the Pump Room and the Walking Hall, where spa music concerts are often held, and the adjacent Spa Theatre.

A characteristic feature of the park is a colorful fountain with two programs - a 24-hour one and a show one.

In the summer, at dusk, it is illuminated by 16-coloured spotlights and creates water figures gushing from 726 nozzles to the height of 12 metres to the rhythm of music.

Polanica-Zdrój Spa Park has been divided into five parts:

  • Central Park (as a separated fragment of the Old Spa Park),

  • Forest Park with a group of rhododendrons,

  • Joseph Park (previously called Charlotten Park),

  • Chess Park,

  • Park around the Cardiological Sanatorium.


All five parts of the park have been varied with numerous paths and alleys.

Accommodation in Polanica-Zdroj is great.

We invite you.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Matuszewskiego
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 868 06 00