Park Zdrojowy Polanica Zdrój

ul. Matuszewskiego
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 868 06 00

Opis

Park Zdrojowy Polanica-Zdrój 

Park Zdrojowy Polanica-Zdrój położony jest w centralnej części miasta.

Obszar założenia parkowego ograniczony jest ulicami: Parkową, Zdrojową, Matuszewskiego, Kryniczną, Ogrodową i Wiejską.

Powierzchnia parku w Polanicy wynosi 12,97 ha.

Zarządcami terenu są: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju - 9,23 ha oraz Zespół Uzdrowisk Kłodzkich - 3,73 ha.

Na obszarze Parku Zdrojowego i wzdłuż głównej promenady spacerowej leżą najważniejsze obiekty architektoniczne: sanatorium Wielka Pieniawa, drewniana Muszla Koncertowa, Pijalnia i Hala Spacerowa, gdzie często odbywają się koncerty muzyki uzdrowiskowej oraz sąsiadujący z nią Teatr Zdrojowy.

Charakterystyczną dla parku jest kolorowa fontanna posiadająca dwa programy - całodobowy i pokazowy.

W okresie letnim o zmierzchu jest podświetlana 16-kolorowymi reflektorami i tworzy w rytm muzyki wodne figury tryskające z 726 dysz na wysokość 12 m.

Park Zdrojowy Polanica Zdrój podzielony został na pięć części:

  • Park Centralny (jako wydzielony fragment Starego Parku Zdrojowego),

  • Park Leśny z grupą różaneczników,

  • Park Józefa (wcześniej nazywany Charlotten Park),

  • Park Szachowy,

  • Park wokół Sanatorium Kardiologicznego.


Wszystkie pięć części parku zostały urozmaicone licznymi ścieżkami i alejkami.

Noclegi w Polanicy-Zdrój to świetna baza noclegowa.

Zapraszamy.Polanica-Zdrój Spa Park 

The Polanica-Zdrój Health Resort Park is located in the central part of the city.

The park area is limited by the following streets: Parkowa, Zdrojowa, Matuszewskiego, Kryniczna, Ogrodowa and Wiejska.

The area of the park in Polanica is 12.97 ha.

The managers of the area are: Municipal Office in Polanica-Zdrój - 9.23 ha and Zespół Uzdrowisk Kłodzkich - 3.73 ha.

In the area of the Spa Park and along the main walking promenade there are the most important architectural objects: the sanatorium Great Pieniawa, the wooden Concert Shell, the Pump Room and the Walking Hall, where spa music concerts are often held, and the adjacent Spa Theatre.

A characteristic feature of the park is a colorful fountain with two programs - a 24-hour one and a show one.

In the summer, at dusk, it is illuminated by 16-coloured spotlights and creates water figures gushing from 726 nozzles to the height of 12 metres to the rhythm of music.

Polanica-Zdrój Spa Park has been divided into five parts:

  • Central Park (as a separated fragment of the Old Spa Park),

  • Forest Park with a group of rhododendrons,

  • Joseph Park (previously called Charlotten Park),

  • Chess Park,

  • Park around the Cardiological Sanatorium.


All five parts of the park have been varied with numerous paths and alleys.

Accommodation in Polanica-Zdroj is great.

We invite you.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Matuszewskiego
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 868 06 00

Zobacz również

Popularne miejscowości