Park Szachowy w Polanicy Zdroju

Park Szachowy w Polanicy Zdroju
Park Szachowy w Polanicy Zdroju
Park Szachowy w Polanicy Zdroju
Park Szachowy w Polanicy Zdroju


Polanica-Zdrój

Opis

Park Szachowy w Polanicy-Zdroju

Park Szachowy w Polanicy-Zdroju jest wyjątkowy, położony na lekko pofałdowanym terenie.

Park Szachowy to część polanickiego Parku Zdrojowego stanowiącego centrum miejscowości.

Jego obręb wyznaczają ulice Parkowa, Matuszewskiego oraz Kryniczna.

Powstał w 1911 r., 2 lata później nieznacznie go powiększono.

Zaprojektowany symetrycznie, z pełnymi roślin alejkami przecinającymi się wyłącznie pod kątem prostym.

W parku można rozegrać partię mierzącymi 1,4 m figurami, na planszy o powierzchni 100 m².

Park jest zadbanym i bardzo malowniczym miejscem.

Osoby nie grające w szachy też miło spędzą tu czas.

Znajduje się tutaj wiele ławeczek wśród drzew, krzewów i pachnących kwiatów. Niedaleko dla dzieci postawiono plac zabaw.

Nie brakuje tu turystów, ale rozgrywki urządzają przede wszystkim emeryci kuracjusze, na czym błogo i leniwie upływa im czas.Chess Park in Polanica-Zdrój

The Chess Park in Polanica-Zdrój is unique, located on slightly undulating terrain.

The Chess Park is a part of the Polanica Zdrojowy Park which is the center of the town.

Its perimeter is determined by Parkowa, Matuszewski and Kryniczna streets.

It was created in 1911, 2 years later it was slightly enlarged.

It was designed symmetrically, with alleys full of plants crossing only at right angles.

In the park you can play a game of 1.4 m long pieces on a board of 100 m².

The park is a well-kept and very picturesque place.

People who don't play chess will also enjoy their time here.

There are many benches among trees, bushes and fragrant flowers.

Nearby there is a playground for children.

There is no shortage of tourists, but the games are organized mainly by retired patients, on which they pass their time blissfully and lazily. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja

Polanica-Zdrój