Klasztor w Świętej Katarzynie

Klasztor w Świętej Katarzynie

ul. Kielecka 10
26-010 Święta Katarzyna
Tel. 413265632

Opis

Święta Katarzyna to wieś położona na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego u podnóża Łysicy - najwyższego szczytu w tym paśmie górskim.

Zanim chrześcijaństwo zawitało na ziemie polskie mieściła się tutaj, jak głoszą podania, świątynia pogańska.

Wieś była też jednym z ważniejszych ośrodków hutnictwa, które rozwijały się tutaj jeszcze przed naszą erą.

Wiek XIV i XV to czas kiedy coraz większe wpływy miało tutaj chrześcijaństwo.

Pod koniec XIV wieku powstaje kościółek św. Katarzyny, w drugiej połowie XV wieku zostaje założony klasztor bernardynów.

Natomiast pod koniec XV wieku Bernardyni dostają z nadania - kościół wraz z pobliskimi budynkami.

Od ponad 200 lat w klasztorze znajduje się zakon sióstr bernardynek klauzurowych, których stronę można obejrzeć tutaj.

Zespół klasztorny to jeden z najważniejszych zabytków jakie warto zobaczyć w Świętej Katarzynie.


Święta Katarzyna is a village situated on the edge of Świętokrzyski National Park at the foot of Lysica - the highest peak in this mountain range.

According to legend, before Christianity came to Poland there was here a pagan temple.

The village was also one of the most important centres of metallurgy, which developed here even before our era.

The 14th and 15th centuries were the time when Christianity gained more and more influence here.

At the end of the 14th century St. Catherine's church was built and in the second half of the 15th century a Bernardine monastery was established.

At the end of the 15th century the Bernardine monks were granted from the charter - a church with nearby buildings.

For over 200 years, the monastery has housed an order of cloistered Bernardine Sisters, whose website can be viewed here.

The monastery complex is one of the most important monuments worth to see in Święta Katarzyna.Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Kielecka 10
26-010 Święta Katarzyna
Tel. 413265632