Zamczysko - Wzgórze Kościółek

Zamczysko - Wzgórze KościółekOpis

Dość nietyopowa nazwa jak na wzgórze, która z kolei oddaje doskonale charakter tego miejsca. Wysokość wzniesienia wynosi 246 m n.p.m. Oplatają je dwa cieki wodne, są to rzeka Tanew oraz potok Jeleń. Według legendy stał tam potężny zamek zbudowany przez rycerza o imieniu Gołdap, który miał bardzo ładną córkę – Tanewę. Podczas nieobecności Gołdapa zamek został podstępnie zdobyty przez Tatarów. Ciekawostką jest to, że archeolodzy odkryli tu pozostałości po grodzisku, które było zamieszkiwane przez osadników w VIII-IX w. Ustalono, iż gród mieścił się na powierzchni 1,5 hektara, na których mieściły się spichlerze, magazyny żywnościowe i narzędziowe. w obszarze grodziska istniała duża cerkiew wyznania grekokatolickiego pod wezwaniem Św. Bazylego. Z upływem lat cerkiew odrestaurowano i przemianowano na kościół rzymskokatolicki. Niestety mała liczba wiernych zamieszkujących te tereny w owych czasach doprowadziła jednak do upadku kościoła, w związku z tym zburzono go w 1796 roku a wyposażenie przeniesiono do Kościoła w Suścu. Zamieszkujących to sanktuarium zakonników, Bazylianów, również przeniesiono do cerkwi na wzniesieniu Monastyr koło Werchraty.

Podstawowe informacje
Lokalizacja