Cerkiew św. Michała Archanioła w Bystrem

Cerkiew św. Michała Archanioła w BystremOpis

Greckokatolicką cerkiew św. Michała Archanioła w Bystrem zbudowano w 1902 roku. Świątynia jest przykładem drewnianego budownictwa cerkiewnego. Jedyna zachowana z grupy kilku bliźniaczych cerkwi trójkopułowych na terenie województwa podkarpackiego. Zaprojektował ją prawdopodobnie architekt lwowianin Wasyl Nahirnyj

Cerkiew została wpisana na listę zabytków w 1970 i włączona do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. 

Świątynia jest  drewniana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej. 

W pobliżu cerkwi znajduje się bojkowski cmentarz z XIX wieku

Lokalizacja

Bystre

38-710 Bystre

Podstawowe informacje
Lokalizacja