Muzeum Marynarki Wojskowej w Gdyni

Muzeum Marynarki Wojskowej w Gdyni w miejscowości Gdynia Muzeum Marynarki Wojskowej w Gdyni w miejscowości Gdynia
Muzeum Marynarki Wojskowej w Gdyni w miejscowości Gdynia

Opis

Muzeum Marynarki Wojskowej w Gdyni zajmuje się gromadzeniem i zabezpieczaniem kulturowego dziedzictwa morskiego, a także upowszechnianie wiedzy morskiej poprzez realizację działań muzealnych obejmujących badania naukowe, edukację oraz przygotowywanie wystaw stałych i czasowych

Muzeum prowadzi prace badawcze, konserwuje zabytki, a także organizuje wystawy.  Dziś trudno wyobrazić sobie Skwer Kościuszki bez wspaniałej sylwetki "Błyskawicy" czy też Bulwar Nadmorski pozbawiony Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego. Oferta Ekspozycyjna prezentuje bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu, skierowana jest do wszystkich, chcących poznać ten rozdział historii naszego kraju.

Pierwsze próby dokumentowania dziejów polskich sił zbrojnych na morzu, czy gromadzenia pamiątek, podejmowane były już w okresie międzywojennym, jednak ograniczyły się praktycznie do formułowania teoretyczno-koncepcyjnych rozważań. 

Obecnie w skład Narodowego Muzeum Morskiego wchodzą następujące oddziały:

- Ośrodek Kultury Morskiej

- Statek - Muzeum s.s. "Sołdek"

- Statek - Muzeum "Dar Pomorza"

- Muzeum Rybołówstwa w Helu

- Muzeum Wisły w Tczewie

- Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich

- Żuraw

- Centrum Konserwacji Wraków Statków

Lokalizacja

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

ul. Zawiszy Czarnego 1B,

81-374 Gdynia

tel  58 620-13-81

fot. www.muzeummw.pl


Lokalizacja