Statek-muzeum "Dar Pomorza"

Statek-muzeum "Dar Pomorza" w miejscowości Gdynia Statek-muzeum "Dar Pomorza" w miejscowości Gdynia
Statek-muzeum "Dar Pomorza" w miejscowości Gdynia

Opis

"Dar Pomorza" nazywany "Białą Fregatą", od 1929 roku związany jest z Gdynią. 

Został zbudowany w roku 1909 w stoczni Blohm & Voss w Hamburgu jako statek szkolny niemieckiej marynarki handlowej.  Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej statek przejęli Francuzi.

W roku 1929 statek został zakupiony z datków społecznych przez Pomorski Komitet Floty Narodowej. Fregata otrzymała wówczas kolejną nazwę "Dar Pomorza", dla upamiętnienia ofiarności pomorskiego społeczeństwa. W czerwcu 1930 r. po raz pierwszy stanęła na gdyńskiej redzie,

W ciągu swojej ponad pięćdziesięcioletniej służby dla Polskiej Marynarki Handlowej "Dar Pomorza" odbył 102 rejsy szkolne, przebywając pół miliona mil morskich. Na jego pokładzie przeszkolono 13 384 słuchaczy Szkoły Morskiej.

4 sierpnia 1982 r. formalnie wycofano "Dar Pomorza" ze służby

16 listopada 1982 r. "Dar Pomorza" został przekazany Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Kontakt:

Statek-muzeum "Dar Pomorza"

Al. Jana Pawła II

81-345 Gdynia

tel 58 620 23 71

www.nmm.pl


Lokalizacja