Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
Tel. 798 873 070

Opis

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia zbiorów Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku. Siedziba jest zabytkowy gmach dawnego klasztoru franciszkańskiego z późnego gotyku.

Oddział Sztuki Dawnej, posiada 5 oddziałów, które mają swoje siedziby w zabytkowych budynkach. W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim Oddział Etnografii. Zielona Brama przy Długim Targu jest miejscem wystaw czasowych. W dworku Józefa Wybickiego, w Będominie koło Kościerzyny, ma swoją siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim, w zabytkowym pałacu należącym do rodu Sierakowskich, powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Bogate zbiory fotograficzne prezentowane są w  Gdańskiej Galerii Fotografii, części Oddziału Sztuki Nowoczesnej, działającej jednak w siedzibie Oddziału Zielona Brama na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.

Zbiory

Dzieła malarstwa flamandzkiego  i holenderskiego  od XV do XVII wieku z najważniejszym wśród nich obrazem Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.  Kolekcja ta reprezentowana jest też przez prace takich mistrzów, jak Peter Bruegel Młodszy, Jan Brueghel Starszy, Jacob Swanenburgh,  Paul Vredeman de Vries, Jan Fyt i wielu innych

Dzieła malarstwa gdańskiego, które powstały od XVI do początków XX stulecia i reprezentują najważniejsze kierunki i artystów w dawnej sztuce gdańskiej,  m.in. dzieła Hansa Vredemana de Vrie, Daniela Schultza, Antona Mollera, Andreasa Stecha;

Artystyczne wyroby konwisarskie, kowalskie, złotnicze i ludwisarskie oraz obiekty z miedzi i mosiądzu

Kolekcję ceramiki, obejmującą obiekty ceramiczne niemal z całej Europy.

Sztuka nowoczesna 

Zbiory sztuki nowoczesnej najliczniej reprezentowane przez współczesny rysunek i malarstwo. Malarstwo polskie XIX i początku XX w. zawiera prace artystów min Matejko, Boznańska, Gierymski, Podkowiński, Malczewski i inni.  W zbiorze znajdują się też dzieła graficzne, ceramika, rzeźba i tkanina artystyczna. 

Zbiory etnograficzne 

Znajduje się tu około 9000 eksponatów reprezentujących kulturę ludową. Obok zbiorów dotyczących Pomorza obiekty kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Na uwagę zasługuje kolekcja unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. 

Zbiory patriotyczne 

Reprezentowane są przez bogatą kolekcję muzykaliów patriotycznych


Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

tel tel. 798 873 070

fot. www.mng.gda.pl

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
Tel. 798 873 070