Karkonoskie Tajemnice

Karkonoskie Tajemnice

ul. Mickiewicza 1a
58-540 Karpacz
Tel. 75 761 99 99

Opis

Karkonoskie TajemniceKarkonoskie Tajemnice są nową atrakcją na terenie Karpacza.

Obiekt zbudowany został w miejscu odkrycia wiekowego kostura Ducha Gór.

W Karkonoskich Tajemnicach położonych u podnóża Śnieżki każdy odwiedzający ma okazję poznać historie i legendy związane z Karkonoszami. 

W Karkonoskich Tajemnicach poza lekcją historii oraz techniki odwiedzający otrzymają prawdziwą lekcję życia w górach rządzonych przez czary i niezbadane zjawiska przyrody. 

Dzięki osiągnięciom współczesnych technologii za pośrednictwem gry świateł, dźwięku i zapachu, a także dzięki wybitnemu rzemiośle artystycznemu, odwiedzający mają okazję doświadczyć wszystkimi zmysłami magii i potęgi, która drzemie w Karkonoszach.

Wizyta w Karkonoskich Tajemnicach to świetny i przyjemny sposób na przyswajanie wiedzy o regionie i jego historii, przy jednoczesnym podziwianiu pięknych widoków.

Warto zaznaczyć, że Karkonoskie Tajemnice zdobyły pierwsze miejsce w plebiscycie „7 Nowych Cudów Polski” National Geographic Traveler, Nagrodę Starosty Jeleniogórskiego „Liczyrzepa” w dziedzinie turystki, w kategorii „Najlepszy Produkt Turystyczny” oraz pierwsze miejsce w Plebiscycie Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska w kategorii Atrakcja Turystyczna.


Adres: ul. Mickiewicza 1a, Karpacz

Kontakt: tel.: 75 761 99 99, e-mail: karkonoskietajemnice@gmail.com
Strona internetowa: www.karkonoskietajemnice.plKarkonosze SecretsKarkonosze Secrets is a new attraction in Karpacz.

The object was built in the place of the discovery of the age-old Spirit of the Mountains ankle.

In Karkonosze Secrets located at the foot of Śnieżka each visitor has the opportunity to learn about the stories and legends associated with the Karkonosze Mountains. 

In Karkonosze Secrets, in addition to history and technology lessons, visitors will get a real lesson on life in the mountains ruled by magic and unexplored natural phenomena. 

Thanks to the achievements of modern technology through the play of light, sound and smell, as well as outstanding artistic craftsmanship, visitors can experience with all their senses the magic and power that lies dormant in the Krkonoše Mountains.

A visit to Karkonosze Secrets is a great and pleasant way to learn about the region and its history while admiring beautiful views.

It is worth noting that Karkonosze Secrets won first place in the poll "7 New Wonders of Poland" National Geographic Traveler, Award of the Starost of Jelenia Gora "Liczyrzepa" in the field of tourism, in the category "Best Tourist Product" and first place in the Plebiscite Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska in the category Tourist Attraction.


Address: Mickiewicza 1a Street, Karpacz

Contact: phone: 75 761 99 99, e-mail: karkonoskietajemnice@gmail.com

Website: www.karkonoskietajemnice.pl

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Mickiewicza 1a
58-540 Karpacz
Tel. 75 761 99 99