Deptak w Krynicy-Zdroju

Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój
Deptak w Krynicy-Zdroju w miejscowości Krynica-Zdrój

Opis

Deptak w Krynicy-Zdroju


Deptak w Krynicy-Zdroju to miejsce bardzo popularne i odwiedzane przez turystów. Krynica Zdrój jest perłą uzdrowisk, a deptak to serce miasta.

Znajdują się tu najważniejsze zabytki w Krynicy, w tym pijalnie wód mineralnych, ale też dostępne są liczne atrakcje historyczne i współczesne oraz różne atrakcje i ciekawostki krajoznawcze.


Atrakcje na deptaku:

- Pijalnia Główna - nowoczesny przeszklony budynek z lat siedemdziesiątych oferujący wody mineralne o właściwościach leczniczych.

- Pijalnia „Jana” - zabytkowa pijalnia wód mineralnych, usytuowana jest przy alejce Nikifora Krynickiego.

 - Pijalnia Mieczysław (Stary Dom Zdrojowy) - usytuowany w centrum deptaku, naprzeciwko Pijalni Głównej.

Budynek został wzniesiony w 1889 r. w stylu neorenesansowym.

Pierwotnie zwany był Dworcem Zdrojowym.

- Pijalnia Jana w Krynicy - zabytkowa, niewielka pijalnia wód mineralnych znajdująca się niedaleko dolnej stacji kolejki na

Górę Parkową, jej otoczenie zostało ładnie zrewitalizowane

- Nowy Dom Zdrojowy - znajduje się po lewej stronie muszli koncertowej. Zbudowany został w roku 1939 według projektu Witolda Minkiewicza.

- Kolej na Górę Parkową - kolejka linowo - terenowa prowadząca na szczyt atrakcyjnej dla dzieci Góry Parkowej.

- Stare Łazienki - dawniej zwane mineralnymi, zbudowane w latach 1863-1864 z inicjatywy prof. dr Józefa Dietla.

Projektowane przez Feliksa Księżarskiego.

W chwili powstania były jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

- Bulwary Dietla - ciągną się wzdłuż potoku Kryniczanka równolegle do deptaku. Właśnie wzdłuż tej ulicy znajdują się najstarsze zabytkowe wille i pensjonaty.

- Muszla koncertowa - niewielka scena stoi pomiędzy Pijalnią Główną i Nowym Domem Zdrojowym, zdobi ją kolorowe kwiecie.

- Fontanna muzyczna - łączy efekty wizualne (świetlne) z muzyką.

Fontanna pracuje od kwietnia do października.

W piątki, soboty i niedziele w godzinach wieczornych odbywają się pokazy z gatunku „światło i dźwięk”.

- Kościół Przemienienia Pańskiego - znajduje się w parku, w okolicy wejścia na Bulwary Dietla.

To najstarszy krynicki kościółek zwany „parkowym”.

- Willa "Witoldówka" - cudna i przy tym całkiem spora drewniana willa z 1888 roku, dawny Zakład Dietetyczny doktora Bolesława Skórczewskiego.

- Pomnik Nikifora Krynickiego - pomnik w formie ławeczki upamiętnia XX-wiecznego malarza pochodzącego z Krynicy,

a wychowującego się tutaj w biedzie.

- Pomnik Adama Mickiewicza - usytuowany u zbiegu Deptaku i Bulwarów Dietla, pod samym zboczem Góry Parkowej.

- Muzeum Nikifora Krynickiego - muzeum znajduje się przy deptaku czyli Bulwarach Dietla, w pięknej, drewnianej Willi Romanówka o charakterystycznej, turkusowej barwie.

- Lodziarnia na rowerach - ruchoma lodziarnia w stylu galicyjskim z pysznymi lodami.


English


Boardwalk in Krynica-Zdrój

The promenade in Krynica-Zdrój is a very popular place and visited by tourists.

Krynica-Zdrój is a pearl of health resorts, and the promenade is the heart of the town.

There are the most important monuments in Krynica, including mineral water pump rooms, but also many historical and contemporary attractions and various sights.

Attractions on the promenade

- The Main Pump Room - a modern glass building from the seventies offering mineral waters with healing properties.

- „John's" Pump Room - historic mineral water pump room, located on the Nikifor Krynicki Alley.

 - Pump Room "Mieczysław" (Old Spa House) - located in the centre of the promenade, opposite the Main Pump Room.

The building was erected in 1889 in Neo-Renaissance style.

Originally it was called the Spa Station.

- John's Pump Room in Krynica - historic, small mineral water pump room located near the bottom station of the cable car to Góra Parkowa, its surroundings have been nicely revitalized.

- The New Spa House - is located on the left side of the concert shell. It was built in 1939 according to the design of Witold Minkiewicz.

- Railroad to the Parkowa Mountain - cable-car leading to the top of Góra Parkowa, attractive for children.

- Old Baths - formerly known as mineral baths, built in 1863-1864 on the initiative of Professor Józef Dietl.

Designed by Felix Księżarski.

At the moment of its construction it was one of the most modern objects of this type in Europe.

- Dietl Boulevards - stretch along the stream Kryniczanka parallel to the promenade. It is along this street are the oldest historic villas and guest houses.

- The Concert Shell - a small stage stands between the Main Pump Room and the New Spa House, it is decorated with colorful flowers.

- Musical Fountain - combines visual effects (lighting) with music.

The fountain operates from April to October.

On Fridays, Saturdays and Sundays in the evening shows of the genre of "light and sound" are held.

- Church of the Transfiguration - located in the park, near the entrance to Dietl Boulevard.

It is the oldest church in Krynica called "the park church".

- Villa "Witoldówka" - a wonderful and at the same time quite big wooden villa from 1888, former Dietetic Institute of doctor Bolesław Skórczewski.

- Nikifor Krynicki Monument - a monument in the form of a bench commemorates the 20th century painter from Krynica who grew up here in poverty.

- Adam Mickiewicz Monument - located at the intersection of the Promenade and the Dietl Boulevard, on the slope of the Parkowa Mountain.

- Nikifor Krynicki Museum - the museum is located on the boardwalk or the Dietl Boulevards, in a beautiful, wooden Villa Romanówka with a characteristic turquoise color.

- Ice cream parlor on bicycles - mobile ice cream parlor in the Galician style with delicious ice cream.


Zobacz również:     Krynica Zdrój noclegi centrum           Krynica Zdrój apartamenty     Krynica Zdrój pokoje gościnne    Krynica Zdrój hotele

Lokalizacja