Ściana Płaczu w Kazimierzu Dolnym

ul. Czerniawy
24-120 Kazimierz Dolny

Opis

Ściana Płaczu w Kazimierzu Dolnym

Ściana Płaczu w Kazimierzu nad Wisłą swoim wyglądem nawiązuje do tej w Jerozolimie.

Została wybudowana w 1985 roku z około 600 macewami.

Jej autorem jest Tadeusz Augustynek.

Połączonymi siłami pasjonatów i kazimierskich instytucji kultury odzyskiwano macewy, a nawet ich fragmenty z całego miasteczka.

Wiele z nich, rozbitych i potłuczonych, złożyło się na tę właśnie Ścianę Płaczu.

Ten niezwykły pomnik historii stoi na skraju żydowskiego cmentarza w Kazimierzu. Rozdziera ją symboliczne pęknięcie pośrodku.

Pękniecie symbolizować ma los polskich i kazimierskich Żydów.

Zgodnie z obowiązującym na cmentarzach żydowskich podziałem na części męskie i kobiece, po lewej stronie pęknięcia umieszczono nagrobki kobiet, zaś po prawej nagrobki mężczyzn.

Nagrobki znajdują się po obu stronach ściany.



Western Wall in Kazimierz Dolny

The Western Wall in Kazimierz Dolny is similar to the one in Jerusalem.

It was built in 1985 with about 600 gravestones.

Its author is Tadeusz Augustynek.

With the combined efforts of enthusiasts and cultural institutions in Kazimierz, matzevot or even their fragments were recovered from all over the town.

Many of them, broken and shattered, made up the Western Wall.

This unique monument to history stands at the edge of the Jewish cemetery in Kazimierz.

It’s divided by a symbolic crack in the middle.

The crack symbolizes the fate of Polish and Kazimierz Jews.

According to the obligatory division into male and female parts in Jewish cemeteries, tombstones of women were placed on the left side of the crack, while those of men on the right.

The tombstones are located on both sides of the wall.  

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Czerniawy
24-120 Kazimierz Dolny

Zobacz również

Popularne miejscowości