Rynek w Kazimierzu Dolnym


24-120 Kazimierz Dolny

Opis

Rynek w Kazimierzu Dolnym

Sercem pięknego miasta jakim jest Kazimierz Dolny jest jego urokliwy Rynek, który znajduje się niedaleko największej polskiej rzeki Wisły.

Brukowany Rynek przyciąga do siebie nie tylko mieszkańców i turystów lecz również artystów, którzy znajdują piękno w każdym zakątku tego miasta.

Piękna zabudowa i ciekawe detale sprawiają, że chce się tutaj przebywać i wracać. Rynek, główny punkt miasta składa się z dwóch części - starszej, położonej wyżej, przy Farze i młodszej, niższej, i o wiele większej.

Po kilku pożarach, które zniszczyły zabudowę w XVI wieku, przy rynku zaczęto wznosić kamienice murowane.
Na środku rynku tkwi studnia będąca symbolem Kazimierza.

Studnia pochodzi z XIX wieku i jest jednym z najważniejszych symboli renesansowego miasteczka.

Pierwotnie studnia była zdrojem ulicznym.

Pod koniec XIX wieku zamontowano na niej ręczną pompę abisyńską, która ułatwiała czerpanie wody.

Jak głosi tabliczka, woda z kazimierskiej studni nadaje się do picia, służy także do umycia owoców zakupionych na targu, który odbywa się na głównym rynku.Market Square in Kazimierz Dolny

The heart of the beautiful town that is Kazimierz Dolny is its charming Market Square, which is located near the largest Polish river Vistula.

Cobbled Market Square attracts not only residents and tourists but also artists who find beauty in every corner of this city.

Beautiful buildings and interesting details make you want to stay here and come back. Market Square, the main point of the city consists of two parts - the older, located higher, near the Fara, and the younger, lower, and much larger.

After several fires that destroyed the buildings in the 16th century, brick houses began to be erected at the market square.

In the middle of the square there is a well which is a symbol of Kazimierz.

The well dates back to the 19th century and is one of the most important symbols of the Renaissance town.

Originally the well was a street spring.

At the end of the 19th century, an Abyssinian hand pump was installed on it, which made it easier to draw water.

As the sign says, the water from the well is suitable for drinking.

It’s also used to wash fruit bought at the market, which takes place on the main square. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja

24-120 Kazimierz Dolny

Zobacz również

Popularne miejscowości