Zamek w Kazimierzu Dolnym

ul. Zamkowa 3
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. 81 888 07 72

Opis

Zamek w Kazimierzu Dolnym

Zamek w Kazimierzu Dolnym to unikalny w Polsce zabytek średniowiecznej architektury obronnej.

Zespół zamkowy tworzy:

Zamek Górny czyli monumentalna, cylindryczna wieża nazywana potocznie "Basztą" bądź Wieżą Łokietka, to wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku obronny stołp.

Został wzniesiony na wysokości przeprawy przez Wisłę, tzw. Przewozu Woyszyńskiego.

Mieści się na szczycie wzniesienia, około 180 metrów od zamku dolnego i 19 metrów nad jego poziomem.

Jego wysokość, w zależności od miejsca, sięga nawet 20 metrów, a obwód u podstawy wynosi 32,5 metra.

Grubość murów wynosi 4,2 metra u podstawy i wraz z wysokością zmniejsza się do 3 metrów na szczycie.

Zamek Dolny

Według zapisków Jana Długosza zamek został wybudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 40. XIV wieku.

Ten gotycki zamek charakteryzuje się monumentalną zabudową o grubych murach na planie czworokąta.

Dzisiaj możemy oglądać pozostałości po tak przepięknej budowli: wieżę strażniczą, dziedziniec, tarasy widokowe zamku, piwnice oraz podgrodzie.

Budowle te zachowane przez wieki to dokument historii regionu i kraju, świadectwo powstania i średniowiecznej świetności miasta, poprzedzającej jego renesansowy „złoty wiek”.The castle in Kazimierz Dolny

The castle in Kazimierz Dolny is a unique monument of medieval fortified architecture in Poland.

The castle complex consists of:

The Upper Castle, a monumental cylindrical tower commonly called "The Tower" or the Łokietek Tower, is a defensive stool built at the turn of the 13th and 14th centuries.

It was erected at the height of the crossing over the Vistula River, the so-called Woyszyński Carriage.

It’s located on the top of a hill, about 180 meters from the lower castle and 19 meters above its level.

Its height, depending on the place, reaches even 20 meters, and the circumference at the base is 32.5 meters.

The thickness of the walls is 4.2 meters at the base and decreases with height to

3 meters at the top.

Lower Castle

According to the records of John Długosz, the castle was built on the orders of Casimir the Great in the 1440s.

This Gothic castle is characterized by monumental buildings with thick walls on a quadrangular plan.

Today we can see the remains of such a beautiful building: the guard tower, courtyard, viewing terraces of the castle, cellars and courtyard.

These buildings preserved over the centuries are a document of the history of the region and the country, a testimony to the origin and medieval splendour of the town, preceding its Renaissance "golden age".


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Zamkowa 3
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. 81 888 07 72

Zobacz również

Popularne miejscowości