Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym


Kazimierz Dolny

Opis

Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym

Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym to inaczej Wzgórze Trzech Krzyży czy Krzyżowa Góra.

Wznosi się ona ponad Rynkiem, a dojść można do niej kierując się w prawo tuż za kościołem farnym.

Roztacza się stąd najwspanialszy widok na zabytkowe miasteczko, jego malownicze okolice i Małopolski Przełom Wisły.

Na szczyt Góry Trzech Krzyży wiodą kamienne schody.

Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku.

Miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na tych terenach.

Zbocza i szczyt Góry Trzech Krzyży porastają, będące pod ochroną, wisienki karłowate, omany i ostnice.

Na stoku wzniesienia rosną także graby, wiązy i leszczyna.Mountain of Three Crosses in Kazimierz Dolny

Mountain of Three Crosses in Kazimierz Dolny is otherwise known as Hill of Three Crosses or Cross Mountain.

It rises above the Market Square and can be reached by turning right just behind the parish church.

From here you have the best view of the historic town, its picturesque surroundings and the Małopolska River Gorge.

Stone stairs lead to the top of the Hill of Three Crosses.

Three crosses referring to Golgotha were erected in 1708.

They were meant to commemorate the numerous victims of the plague, which took place in this area.

The slopes and summit of the Hill of Three Crosses are overgrown with protected dwarf cherries, thistles and foxgloves.

There are also hornbeams, elm trees and hazel on the slopes. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja

Kazimierz Dolny

Zobacz również

Popularne miejscowości