Kamienice Przybyłów w Kazimierzu Dolnym

ul. Rynek 14
24-120 Kazimierz Dolny

Opis

Kamienice Przybyłów

Kamienice bogatych kupców, braci Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów wzniesiono przy wschodniej pierzei rynku w Kazimierzu Dolnym.

Ze względu na widniejące na fasadach wizerunki patronów właścicieli noszą nazwy pod Św. Mikołajem i Św. Krzysztofem.

Kamienice zostały wystawione około 1615 r. i w znacznej części zachowały do dzisiaj swój pierwotny, zewnętrzny wygląd.

Są one cennymi przykładami architektury świeckiej z I połowy XVII w.

Obie mają identyczny układ fasad: przyziemie z podcieniem o trzech arkadach i piętro z trzema oknami.

Fasady przyozdobiono płaskorzeźbami postaci ludzkich i zwierzęcych, a także ornamentami roślinnymi.

Tutaj mieszają się chrześcijaństwo i mitologia, średniowieczne fantazje i renesansowe groteski.

Zbudowane zostały prawdopodobnie przez muratorów z Lublina z wapienia pochodzącego z miejscowych kamieniołomów.

Otrzymały bogatą płaskorzeźbioną dekorację elewacji oraz wspaniale rozbudowane i bogate attyki.

Attyki te kryją strome dachy prostopadłe do elewacji, odprowadzające opady w stronę podwórza.

Na elewacji widać postaci świętych Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezus na ramieniu, przeprawiającego się przez rzekę i Mikołaja

w stroju biskupim z pastorałem w dłoni. The Przybyłów Tenement Houses

The tenement houses of rich merchants, brothers Nicholas and Christopher Przybyłów, were erected at the eastern frontage of

the market square in Kazimierz Dolny.

They are called St. Nicholas and St. Christopher because of the images of their patrons that can be seen on the facades.

The tenements were erected around 1615 and to a large extent they have preserved their original external appearance.

They are valuable examples of secular architecture from the first half of the 17th century.

Both have the same layout of the facades: the ground floor with an arcade with three arcades and the first floor with three windows.

The facades are decorated with reliefs of human and animal figures, as well as floral ornaments.

Christianity and mythology, medieval fantasies and Renaissance grotesques mix here.

They were probably built by masons from Lublin using limestone from local quarries.

They received a rich relief decoration of the elevation and wonderfully elaborate and rich attics.

These attics cover the steep roofs perpendicular to the facade, which carry the precipitation to the yard.

The facade depicts St. Christopher with the Infant Jesus on his arm, crossing the river, and St. Nicholas dressed as a bishop with a pastoral in his hand.  

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Rynek 14
24-120 Kazimierz Dolny

Zobacz również

Popularne miejscowości