Miejsce Mocy w Białowieży

Miejsce Mocy w Białowieży w miejscowości Miejsce Mocy w Białowieży w miejscowości
Miejsce Mocy w Białowieży w miejscowości

Opis

Miejsce Mocy w Białowieży

Miejsca Mocy to miejsca o bardzo dużym nagromadzeniu ładunków dodatnich, które korzystnie wpływają na organizm. Obszar ten jest miejscem o szczególnie wysokim i pozytywnym promieniowaniu. W pobliżu znajduje się również specyficzne wgłębienie stale wypełnione wodą. A Miejsce Mocy otrzymało miano Ścieżki dydaktycznej prowadzącej do miejsca kultu dawnych mieszkańców Puszczy - długość ścieżki wynosi 4 kilometry. Samo miejsce jest warte zobaczenia, a ścieżki prezentują dawne ślady człowieka. Znajdziecie kamienny krąg oraz budowę lasu dla obszarów wykorzystywanych w przeszłości do wypasu zwierząt. Stara legenda głosi, że istniało w Puszczy miejsce, w którym gromadzili się wtajemniczeni, którzy wykorzystywali swoją moc, aby powstrzymać wrogów i ich złe moce. Prasłowianie byli wyznawcami animizmu, a więc oddawali cześć zwierzętom, roślinom, a nawet głazom, ziemi czy zjawiskom atmosferycznym. We wczesnych wiekach średnich, w puszczy istniało wiele miejsc otoczonych szczególną czcią. 

Lokalizacja