Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży

Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży w miejscowości Białowieża Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży w miejscowości Białowieża
Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży w miejscowości Białowieża

Opis

Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży

Prawosławna cerkiew parafialna, która należy do dekanatu diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Świątynię wzniesiono w latach 1894-1897 roku i jej fundatorem był car Aleksander III.

Podczas I wojny światowej cerkiew ocalała, ale już po II wojnie światowej, gdy nad ranem przeleciały dwa niemieckie samoloty, cerkiew została zupełnie zniszczona.

Prace remontowe podjęto w 1943 roku i odnowiono malowidła ścienne, ikony oraz wrota carskie.

Identyczny pod względem architektonicznym obiekt znajduje się na Białorusi i jest nim cerkiew św. Włodzimierza Wielkiego w Czyżewszczynie.

Jedyne co różni cerkiew w Czyżewszczynie to otynkowanie i pomalowanie na kolor biały.

Obie świątynie jednak zostały wzniesione w tym samym okresie.St. Nicholas Church in Białowieża
Orthodox parish church, which belongs to the deanery of Warsaw-Bielsk Diocese of the Polish Autocephalous Orthodox Church.
The temple was built in the years 1894-1897 and its founder was Tsar Alexander III.

During World War I the church survived, but after World War II, when two German planes flew over in the morning, the church was completely destroyed.

Repair work was undertaken in 1943 and the wall paintings, icons and Tsarist gates were restored.

An architecturally identical object is located in Belarus and it is St. Vladimir the Great Church in Chizhvshchyna.
The only difference between the church in Czyżewszczyn is that it’s plastered and painted white.
Both churches, however, were built in the same period.

Lokalizacja