Park Planty Białystok

Park Planty Białystok w miejscowości Białystok Park Planty Białystok w miejscowości Białystok
Park Planty Białystok w miejscowości Białystok

Opis

Park Planty Białystok
Park znajduje się w centrum miasta i  otacza Pałac Branickich niemalże z każdej strony, to także doskonałe miejsce na wypoczynek od zgiełku miasta. Spacer alejami Plant umilają pięknie przystrzyżone żywopłoty, kompozycje rabat kwiatowych, okazałe tuje oraz zadbane sadzawki. Najciekawszym stawem w parku jest Staw Serce zlokalizowany w pobliżu fontanny. Planty to park miejski, który położony jest na osiedlu Centrum, a jego nazwa pochodzi od plantowania. Park powstał w latach 1908 - 1910 i został zaprojektowany przez Waleriana Kronenberga w stylu naturalistycznym. Park posiada bogatą i bardzo zróżnicowaną szatę zieleni, ale również w parku zbudowano jedną z dwóch zaprojektowanych fontann. Jest to świetna atrakcja również dla dzieci, ale nie tylko.

Park Planty in Białystok
Planty is a municipal park located in the Centrum estate, and its name comes from planting. The park was created in the years 1908 - 1910 and was designed by Walerian Kronenberg in a naturalistic style. It has a rich and very diverse greenery, but also one of the two designed fountains was built in the park. This is a great attraction also for children, but not only.

Lokalizacja