Puszcza Augustowska

Puszcza AugustowskaOpis

Puszcza Augustowska to duży kompleks leśny, który położony jest w województwie podlaskim oraz na Litwie i Białorusi. Rzezba terenu gleby i stosunki wodne na terenie Puszczy Augustowskiej ukształtował lądolód skandynawski, głównie podczas ostatniego zlodowacenia. Obszar polskiej części Pojezierza Litewskiego, na którym położona jest Puszcza Augustowska, należy do najchłodniejszych regionów nizinnej Polski. Ze względu na surowy klimat w puszczy zachowały się gatunki roślin będące reliktami północnymi oraz występują rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki wpisane do Polskiej czerwonej księgi roślin. W Puszczy jest ponad 2 tysiące gatunków zwierząt i znajdują się tam prawie wszystkie gatunki krajowych płazów i gadów, a w wodnych bytuje ponad 30 gatunków ryb.


Podstawowe informacje
Lokalizacja