Kanał Augustowski

Kanał AugustowskiOpis

Kanał Augustowski to kanał wodny łączący drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna. Drogi wodne były kluczowe dla gospodarki wielu krajów przed rozwojem kolei w XIX wieku. Rozwój techniki inżynieryjnej na świecie spowodował budowanie kanałów, czyli sztucznych wodnych połączeń wykorzystując przy tym cieki wodne. Przed rozpoczęciem budowy trzeba było rozwiązać problemy związane z materiałami, które sprawiały największy kłopot, jeśli chodzi o produkcje wapna. Do budowy kanału potrzebne było wapno wodotrwałe, a gatunki kamienia wapiennego z okolic Augustowa nadawały się jednak tylko do produkcji wapna zwykłego. W 1968 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej wydało memoriał w spawie niszczenia zabytkowego Kanału Augustowskiego. Oczywiście przyniosło to same pozytywne skutki iż wpisano Kanał Augustowski do rejestru zabytków. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja