Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Augustowie

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Augustowie w miejscowości Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Augustowie w miejscowości
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Augustowie w miejscowości

Opis

Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w Augustowie w czasie trwania II wojny światowej. Cmentarz znajduję się w północno-zachodnim narożniku cmentarza parafialnego i jest wyodrębniony. W latach 1948-1949 złożono na nim szczątki 1509 żołnierzy radzieckich, którzy polegli na terenie powiatu augustowskiego. W 1954 roku na środku cmentarza wzniesiono betonowy obelisk z pięcioramienną gwiazdą, na którym umieszczono napis „ Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym na tej ziemi w latach 1941-1944 w walce z faszyzmem, mieszkańcy Augustowa” . 

Lokalizacja