KONCERT FAMILIJNY

Jak pamiętamy, w ubiegłym roku zaprezentowaliśmy podczas koncertu familijnego projekt MUZYKA I ZABAWA organizowany przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, świetnie przyjęty przez naszą publiczność, która odtąd domagała się kolejnego występu poznańskiej grupy. Nie pozostało nam wobec tego nic innego, jak tylko ponownie zaprosić tych znakomitych inspiratorów dobrej zabawy i oto w najbliższą niedzielę przedstawimy ich następną propozycję wg pomysłu Hanny Gawrońskiej, czyli Uwaga! Lokomotywy!
Projekt realizowany jest od 1994 roku. Jego celem jest rozwijanie wrażliwości i otwartości dzieci na nową muzykę poprzez realizację oryginalnej, atrakcyjnej dla młodej publiczności formy koncertów. Przebieg zdarzeń oparty jest tutaj zarówno na słuchaniu, jak i zabawie z muzyką, oraz muzykowaniu wspólnie z artystami. Dzieci realizują różnorodne zadania zaprojektowane przez kompozytorów, polegające na improwizacji dźwiękowej, ruchowej, głosowej. Nie są tu jedynie biernymi odbiorcami, lecz stają się „artystami” współodpowiedzialnymi za wykonanie utworu. Ich wyobraźnia i aktywność są integralnymi częściami muzyki, która jest po trosze także ich „dziełem”. Udział dzieci nie zakłóca muzycznej narracji, lecz ją wzbogaca, a utwory są tak skomponowane, by ich realizacja nie wymagała zbyt wielu ćwiczeń i prób, lecz stanowiła dla wszystkich wykonawców wspaniała zabawę.

Zdjęcie: pixabay.com
autor: jarmoluk