Gospodarstwo Agroturystyczne w Strawczynku

Od 35 zł

Strawczyn
ul. Turystyczna 5
26-067 Strawczyn
Góry Świętokrzyskie
zobacz na mapie

Google Ads 300x250

Opis

Strawczynek to miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Strawczyn. Północna część Gminy Strawczyn wchodzi w obręb Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Park ten jest największym kompleksem leśnym, znajdującym się na obszarze Gór Świętokrzyskich. W jego skład i strefę ochronną wchodzą sołectwa: Hucisko, część Oblęgora oraz północne granice Kuźniaków i Oblęgorka. Otulinę Parku tworzą pozostałe obszary sołectw: Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska. Miejscami podlegającymi ochronie przyrodniczej w Gminie Strawczyn są dwa rezerwaty tj. "Perzowa Góra" i "Barania Góra", a także pomnik przyrody nieożywionej - wschodnia kopalnia barytu w Strawczynku.   Zróżnicowana rzeźba zajmowanego przez
czytaj więcej
Strawczynek to miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Strawczyn. Północna część Gminy Strawczyn wchodzi w obręb Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Park ten jest największym kompleksem leśnym, znajdującym się na obszarze Gór Świętokrzyskich. W jego skład i strefę ochronną wchodzą sołectwa: Hucisko, część Oblęgora oraz północne granice Kuźniaków i Oblęgorka. Otulinę Parku tworzą pozostałe obszary sołectw: Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska. Miejscami podlegającymi ochronie przyrodniczej w Gminie Strawczyn są dwa rezerwaty tj. "Perzowa Góra" i "Barania Góra", a także pomnik przyrody nieożywionej - wschodnia kopalnia barytu w Strawczynku.
 
Zróżnicowana rzeźba zajmowanego przez Gminę obszaru, który jest położony w Niecce Łagowskiej, kształtowała się w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Jego północną część stanowi Pasmo Oblęgorskie ograniczone od wschodu doliną rzeki Bobrzy, a od zachodu Łososiny - Wiernej Rzeki. Pasmo jest zwartym masywem, ponad którym dominuje Góra Sieniowska (448,8m n.p.m.), a wyróżniają się w nim także Barania Góra (426,5m n.p.m.), Perzowa Góra (395m n.p.m.) oraz Góra Kuźniacka (345m n.p.m.). 
 
Południowe stoki pasma są pocięte licznymi wąwozami lessowymi i dolinami cieków wodnych. Większy obszar Gminy stanowi teren płaski, nizinny, pagórkowato-pofalowany. To centrum Padołu Strawczyńskiego, depresji zajmującej środkową i południową część tych ziem. Jego osobliwością są dwa kopulaste wzniesienia: Góra Plebańska-Chełmicka i Zachetna. Padół Strawczyński jest rozległym, owalnym obniżeniem ograniczonym od północy Pasmem Oblęgorskim i Górami Tumlińskimi, a od południa Pasmem Zgórskim i częściowo Pasmem Chęcińskim, od wschodu zaś wzniesieniami w okolicach Kielc. Najniższy punkt na terenie Gminy znajduje się na trasie zalewowej w dolinie Łososiny (234m n.p.m.) koło Podłosienka
 
 
CHCESZ ODPOCZĄĆ ?
PRZYJEDŹ DO NAS NA WIEŚ
zwiń

Zobacz również