Wzgórze Katedralne

Wzgórze Katedralne

Wzgórze Katedralne w miejscowości Frombork
Google Ads 300x250

Opis

Wśród zabytków Fromborka zasługuje na szczególne wyróżnienie kompleks zabudowy Wzgórza Katedralnego, zaliczany do najwyższej, zerowej klasy światowych dóbr architektonicznych.

Zespół katedralny został uznany jako pomnik historii w 1994 roku. Jest unikatowym przykładem średniowiecznej warowni katedralnej, gdzie różnorodne formy architektury o funkcjach sakralnych, obronnych, rezydencjonalnych i administracyjnych połączone są w harmonijnej całoci..

W skład kompleksu wchodzi gotycka katedra z czasów średniowiecza, której budowa rozpoczęła się już w roku 1329, tam również znajdują się najsłynniejsze w kraju barokowe organy. Dalej wymienić można dawny pałac biskupi, a obecnie Muzeum Mikołaja Kopernika, dzwonnica zwana również Wieżą Radziejowskiego, w przyziemiach której mieści się planetarium. Następna jest Wieża Kopernika, czyli najstarszy element fortyfikacji, będący jednocześnie własnością Mikołaja Kopernika w XVI wieku.