Diabelski Kościół

Diabelski Kościół

Diabelski Kościół w miejscowości Mysłakowice
Google Ads 300x250

Opis

W Górach Strużnickich wiele jest formacji skalnych, a jedną z nich jest właśnie Diabelski Kościół położony na zboczach Świniej Góry. Nie prowadzi tu żaden szlak turystyczny, jednak dotrzeć można do tego miejsca zwykłą polną dróżką biegnącą od Strużnicy lub odbić ze szlaku niebieskiego i przejść kilkaset metrów lasem.

Na Diabelskie Skały składają się między innymi Kiklop, Enis i Baba z Dziadem. Swoją ogólną nazwę wzięły od faktu, że kiedy okolicznym ewanglikom odebrano kościół w Karpnikach, odbywali oni swoje nabożeństwa właśnie w tym miejscu. Spotkania były tajne, dlatego też inni mieszkańczy nazywali je diabelskimi.

Miejsce przyciąga wielu wspinaczy używających własnych nazw dla skał, więc wiele z nich ma obecnie dwie nazwy.