Noclegi Jeżów Sudecki

Liczba ofert: 3
Jeżów Sudecki, Długa 125 , Karkonosze
Kategoria: Agroturystyka Jeżów Sudecki
Nasze gospodarstwo leży u stóp Srebrnej Góry,
na południowym zboczu Gór Kaczawskich w Jeżowie Sudeckim.
Od 40 zł
(2 opinii)
Gościniec PERŁA ZACHODU
Siedlęcin, 1 , Karkonosze
Kategoria: Schroniska Siedlęcin
Gościniec Perła Zachodu ma do zaoferowania swoim
gościom 26 miejsc noclegowych. W naszej restauracji każdy znajdzie coś smakowitego dla siebie.
Jeżów Sudecki, Długa 148H , Karkonosze
Kategoria: Domki Jeżów Sudecki
Zapraszamy do Słonecznego Wzgórza - domku położonego
w przepięknej górskiej okolicy, wśród łąk i lasów. Malownicze tereny, piękne widoki, cisza, spokój, czyste powietrze.

O miejscowości Jeżów Sudecki

Jeżów Sudecki noclegi

Jeżów Sudecki to wieś położona tuż obok Jeleniej Góry, na pograniczu Gór Kaczawskich i Kotliny Jeleniogórskiej.

Jest to jedna najstarszych wsi w okolicy, a jej historia może sięgać nawet połowy XIII wieku.

Wiadomo, że osada wiele razy zmieniała swoją nazwę - najstarszą z nich była pochodząca z 1299 roku nazwa Gronow, następnymi były Grunow, Grunowe, Grunaw, Grunau, Alt-, Neu-Grunau, Grunau bei Hirschberg, Grunów, Gronów, Gronowice i dopiero od 1946 roku Jeżów Sudecki.

Historia Jeżowa Sudeckiego nie jest dobrze znana, a najstarsze dokumenty przytaczają tylko krótkie wzmianki na temat dziejów osady.

Dokumenty wskazują na silne powiązania wsi z Jelenią Górą - w 1299 roku mieszkańców wsi Gronow zobowiązani są do korzystania z młyna w Jeleniej Górze, w I połowie XIV wieku wieś wchodziła w lenno zamkowe tegoż miasta, w 1355 roku wieś wymieniona jest jako jedyna wchodząca w obręb okręgu sądowego Jeleniej Góry, a po 1504 roku rada miejska nabyła Gronow.

Zachowały się również dokumenty mówiące o rozwoju wsi, do którego przyczyniło się powstanie kopalni złota w XV wieku i płuczkarni złota na początku kolejnego stulecia.

Złoto i srebro wydobywano przez cały XVI wiek, jednak prawdopodobnie stało się to nieopłacalne, gdyż w 1569 kopalnia została sprzedana i 25 lat później zamknięta, a definitywny koniec górnictwa nastąpił w trakcie wojny 30-letniej.

W XVIII wieku powstała dolna część wsi nazywana Jeżowem Nowym, co przyspieszyło rozwój wsi, która była wtedy już osadą rolniczą oraz ośrodkiem tkactwa.

Burzliwy fragment historii Jeżowa przypadł na przełom XVIII i XIX wieku, kiedy chłopi zbuntowali się przeciwko wysokiemu wymiarowi pańszczyzny i choć wieś została spacyfikowana przez wojsko, to mieszkańcy zapewnili sobie zmniejszoną pańszczyznę.

Spokój wsi zaburzył również okres wojen napoleońskich, a w 1813 roku miejsce miała potyczka Kozaków z ułanami saskimi, na pamiątkę czego dziś zobaczyć można krzyż kozacki.

W II połowie XIX wieku zaczęła wzrastać popularność Jeżowa jako wsi turystycznej i letniskowej, na wskutek czego 1889 roku powstała wspólna ze Strupicami sekcja turystyczna.

Na początku ubiegłego wieku atrakcją była gospoda Schweizerei znana z produkcji własnych trunków, w tym samym czasie działały również 3 lub 4 inne gospody, niektóre z miejscami noclegowymi.

W 1906 roku powstało połączenie kolejowe z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego, a w okresie międzywojennym istniało już 7 gospód.

Jeżów Sudecki stał się znany w Europie po 1924 roku, kiedy założona została Szkoła Szybowcowa z hangarami i pomieszczeniami mieszkalnymi, niedługo później ruszyła produkcja szybowców szkolnych i wyczynowych.

Szkoła wykorzystywała fantastyczne warunki naturalne, jakimi były silne prądy wznoszące i łatwy dojazd na szczyt.

Szkoła istniała aż do 1950 roku, i choć starty przeniesiono do Jeleniej Góry, to również Polacy potrafili docenić warunki panujące w Jeżowie, dzięki czemu szybowce były dalej produkowane do 1979 roku.

Obecnie lotnisko na Szybowisku służy Aeroklubowi Jeleniogórskiemu i Centralnemu Ośrodkowi Lotniczemu ZHP.

Jeżów Sudecki

Jeżów Sudecki is a village located close to Jelenia Góra, on the border Kaczawskie Mountains and Jeleniogórska Valley.

This is one of the oldest villages in the area, and its history may date back as far as the mid-13th century.

It’s known that the settlement changed its name many times - the oldest one, dating back to 1299, was Gronow, followed by Grunow, Grunowe, Grunaw, Grunau, Alt-, Neu-Grunau, Grunau bei Hirschberg, Grunów, Gronów, Gronowice and only since 1946 Jeżów Sudecki.

The history of Jeżów Sudecki isn’t well known and the oldest documents mention only briefly the history of the settlement.

Documents indicate a strong connection of the village with Jelenia Góra - in 1299 the inhabitants of Gronow are obliged to use the mill in Jelenia Góra, in the first half of the 14th century the village was part of the castle fief of this town, in 1355 the village is mentioned as the only one included in the court district of Jelenia Góra, and after 1504 the town council purchased Gronow.

There are also documents preserved about the development of the village, which was fostered by the establishment of a gold mine in the 15th century and a gold panning plant at the beginning of the next century.

Gold and silver were mined throughout the 16th century, but it probably became unprofitable because the mine was sold in 1569 and closed 25 years later, and the definitive end of mining came during the 30-year war.

In the 18th century, the lower part of the village called Jeżów Nowy was established, which accelerated the development of the village, which was already an agricultural settlement and a weaving center.

A turbulent part of Jeżów's history fell on the turn of the 18th and 19th centuries, when peasants rebelled against the high level of serfdom and although the village was pacified by the army, the inhabitants secured a reduced amount of serfdom.

The peace of the village was also disturbed by the Napoleonic wars, and in 1813 a skirmish between Cossacks and Saxon lancers took place, in memory of which a Cossack cross can be seen today.

At the beginning of the last century, the Schweizerei inn, known for producing its own liquor, was an attraction; at one time there were also 3 or 4 other inns, some with accommodations.

In 1906 a railroad connection from Jelenia Góra to Lwówek Śląski was established and in the interwar period there were already 7 inns.

Jeżów Sudecki became known in Europe after 1924, when the Glider School was established with hangars and living quarters, shortly afterwards the production of school and competitive gliders began.

The school took advantage of the fantastic natural conditions of strong rising currents and easy access to the summit.

The school existed until 1950, and although the launches were moved to Jelenia Góra, the Poles were also able to appreciate the conditions in Jeżów, so the gliders continued to be produced until 1979.

At present the airfield at Gliding is used by Aeroclub Jelenia Góra and the Central Aviation Center of the Polish Scouting and Guiding Association.