Gniezno: historia, ciekawe informacje…

Pierwsza stolica Polski  mieściła się w Gnieźnie. Miasto było również pierwszą metropolią kościelną w Polsce.  Nazwa miasta wywodzi się od słowa ?gniazdo” oraz ?gnieździć się” i związana jest z legendą powstania państwa polskiego. Szczegółowo rzecz opisując pierwsze ślady osadnictwa na jego terenach pochodzą sprzed 8?10 tys. lat. Przybliżając jego czas powstania, wspomnieć można, że od końca VIII do połowy X wieku na Górze Lecha. Ale tak charakteryzowane miejsce, czyli wymieniona góra nie musiała być w ogóle takim obiektem geograficznym, a jedynie wzgórzem. Dlatego przy opisie turystycznym historii miasta Gniezno dodać można,  w tym miejscu, iż na terenie na którym ono powstało, wznosił się otoczony fosą o szerokości 12 metrów kamienny kurhan o średnicy 10?12 metrów.. W latach 940?941 wspomniany gród został  znacznie rozbudowany i zmodernizowany. A było to w czasach Mieszka I. To przyszłe miasto zostało wtedy siedzibą władców piastowskich. Mieszko I po 966 zbudował kościół, w którym pochowano jego żonę. W 1000 roku odbył się w Gnieźnie zjazd, w którym uczestniczył Bolesław I Chrobry i Otton III. Wówczas utworzono również arcybiskupstwo oraz metropolię gnieźnieńską na czele z bratem św. Wojciecha ? Radzimem Gaudentym[. Także wtedy świątynię wybudowaną przez Mieszka I wyniesiono do rangi katedry. Dodatkowo w napisanej Kronice Gala Anonima spisanej w latach 1112?1116 we fragmencie opisującym polskie siły bojowe, posiadane przez Bolesława Chrobrego, zapisano, że były one wówczas rozmieszczone w poszczególnych grodach. Zapisano też w tej kronice, że Bolesława Chrobrego miał w Gnieźnie ?1500 pancernych oraz 5000 tarczowników. Niestety w 1018 roku pożar strawił podgrodzie wraz z kościołem katedralnym, który do 1025 roku przebudowano na romańską katedrę. W 1025 roku w Gnieźnie miała miejsce koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski. W 1038 roku do Gniezna wtargnął książę czeski Brzetysław I, pozostawiając po sobie spalone podgrodzia i zniszczoną, ograbioną katedrę oraz zburzony zamek książęcy. Na skutek tego Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę do Krakowa. Pożar w 1192 roku zniszczył kamienny zamek na Wzgórzu Lecha.

Pomyślne dla Gniezna przedstawiały się rządy Władysława Odonica, dążącego do odbudowy znaczenia Gniezna.  Dążył on do odbudowy znaczenia ośrodka. Dlatego wzniósł tu w latach 1234-1237 swój zamek i poczynił przygotowania do lokacji miasta na prawie niemieckim. Niestety dokument lokacyjny miasta nie zachował się. Prawdopodobnie został on wydany przed śmiercią Władysława Odonica w 1239 roku. Dokument lokacyjny Powidza  z 1243 roku wymienia już Gniezno jako pełnoprawne miasto. Tym samym Gniezno stanowi najstarszą udokumentowaną lokację miejską w Wielkopolsce. W kolejnych latach od 1314 roku Gniezno było miastem powiatowym w województwie kaliskim. W 1331 roku miasto zajęli Krzyżacy, którzy dokonali rabunku oraz zniszczenia. Odbudowę i rozwój gospodarczy miasto zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Za panowania Władysława Jagiełły w roku 1419,  dzięki staraniom Mikołaja Traby, gnieźnieńskim arcybiskupom przyznano tytuł prymasa Polski oraz zastrzeżono dla nich również purpurę kardynalską, dzięki czemu Gniezno umocniło swoją pozycję jako polska stolica chrześcijaństwa. W kolejnych latach Gniezno stało się ważnym ośrodkiem handlu krajowego i zagranicznego. Każdego roku odbywały się w Gnieźnie jarmarki wielu świętych, między innymi: św. Wojciecha, św. Bartłomieja, św. Trójcy oraz św. Andrzeja. Z biegiem lat w Gnieźnie organizowano także jarmark jeszcze św. Anny, św. Franciszka, a także św. Mateusza. Uczestniczyli w nich kupcy przybywający z Wilna, Mińska, Brześcia, Śląska, Moraw, Włoch, Flandrii oraz Anglii, a także z Hamburga, Norymbergi i nadmeńskiego Frankfurtu. W 1424 roku Gniezno otrzymało prawo składu (na mocy, którego obcy kupcy przejeżdżający przez miasto musieli w nim wystawić towary na sprzedaż). Na początku XVI wieku w Gnieźnie istniało ponad 300 zakładów rzemieślniczych. Jednak na skutek wielu klęsk takich jak pożary (największe w 1503, 1512, 1538, 1548 i 1613) oraz za sprawą najazdów wojsk szwedzkich (1656, 1707) Gniezno stopniowo traciło swoją pozycję w kraju. Po II rozbiorze Rzeczypospolitej, Gniezno znalazło się pod zaborem pruskim. W 1794 roku objęte było powstaniem kościuszkowskim. Między 1807 a 1815 rokiem znajdowało się już w granicach Księstwa Warszawskiego. Ale nie na długo. Ponieważ, w latach 1815-1848 w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim wchodzącym w skład Prus. W latach 1918-1919 było jednym z głównych ośrodków powstania wielkopolskiego. Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 roku, stało się ono  siedzibą władz powiatowych. Jednak pięć lat później uzyskało ono status miasta wydzielonego. Przywrócono mu dawny herb miasta z orłem w koronie. W 1925 roku Gniezno odwiedził prezydent Wojciechowski z okazji Wystawy Rolniczo-Przemysłowo-Handlowej. W okresie okupacji hitlerowskiej Gniezno wchodziło w skład Rejencji Inowrocławskiej Kraju Warty. Na terenie miasta i okolic działały struktury m.in. ZWZ-AK i licznych organizacji. W 1940 roku hitlerowcy rozebrali gnieźnieńską synagogę. W styczniu 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, które w dniu 21 stycznia o godzinie 15 wywołały pożar archikatedry, wystrzeliwując w jej kierunku pocisk artyleryjski z sowieckiego czołgu, który trafił w jedną z wież katedry. W 1947 roku Gniezno zostało odznaczone przez Radę Państwa Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski za ?wytrwałą tysiącletnią walkę z naporem germańskim”.. Z tej okazji odbyły się w mieście uroczystości z udziałem marszałka Roli – Żymierskiego i prezydenta Bolesława Bieruta (m.in. uroczysta msza i defilada wojska). W 1966 roku w Gnieźnie miały miejsce Centralne Uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1979 roku Gniezno zostało po raz pierwszy odwiedzone przez papieża Jana Pawła II. Miasto jak widzimy posiada bogatą historię, nakłania nas do tego aby je odwiedzić, zobaczyć zabytki i przyjrzeć mu się z bliska. Miejsce do zakwaterowania i spędzenia kilku dni w tym mieście znajdziemy w hotelach, pokojach do wynajęcia, apartamentach, czy kwaterach prywatnych

Obraz Jakub Kwietniak z Pixabay

 

W mieście

Bydgoszcz noclegi, Poznań noclegi, Gniezno noclegi, Wałbrzych noclegi, Jelenia Góra noclegi, Olsztyn noclegi, Kazimierz Dolny noclegi, Częstochowa noclegi, Białystok noclegi, Malbork noclegi, Kościerzyna noclegi, Łódź noclegi, Kielce noclegi, Katowice noclegi, Lublin noclegi, Szczecin noclegi, Kraków noclegi, Wrocław noclegi, Warszawa noclegi, Gdańsk noclegi, Gdynia noclegi, Sopot noclegi, Kołobrzeg noclegi, Zamość noclegi, Elbląg noclegi, Toruń noclegi, Rzeszów noclegi, Sandomierz noclegi, Busko-Zdrój noclegi