Hotele Kielce

Liczba ofert: 6
Od 150 zł
(0 opinii)
Hotel Chańcza***
Chańcza, 64A , Góry Świętokrzyskie
Kategoria: Hotele Chańcza
Przygotowaliśmy szereg propozycji dla rodzin z dziećmi,
dla tych którzy chcą aktywnie spędzić czas oraz tych, którzy potrzebują chwili relaksu w SPA
(0 opinii)
Kielce, 178 , Góry Świętokrzyskie
Kategoria: Hotele Kielce
(0 opinii)
Łopuszno , Konecka 7A , Góry Świętokrzyskie
Kategoria: Hotele Łopuszno
(4 opinii)
Kielce, Kościuszki 26 , Góry Świętokrzyskie
Kategoria: Hotele Kielce
Hotel Astoria położony jest w samym centrum
Kielc, blisko Ratusza oraz głównego deptaka ulicy Sienkiewicza. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, dostępem do internetu
(14 opinii)
Kielce, 176 , Góry Świętokrzyskie
Kategoria: Hotele Kielce
Przygotowaliśmy dla Państwa ok. 200 miejsc noclegowych
w budynku głównym – łącznie 74 pokoje z łazienkami, balkonem, TV-sat, bezprzewodowym dostępem do Internetu, restaurację, kawiarnię,
Borków, Borków 113 , Góry Świętokrzyskie
Kategoria: Zajazd Borków

O miejscowości Kielce

Kielce są znane w Polsce jako stolica Gór Świętokrzyskich, ponieważ to największe miasto w regionie położone pośrodku tych malowniczych gór. Legendarna nazwa wywodzi się od kłów dzika z legendy o powstaniu miasta, ale prawdopodobnie chodzi o staropolskie określenie kiełków roślinnych i odnosi się do bagnistego terenu na którym rosła niskopienna wierzbina.

Historia

Pierwsze wzmianki o Kielcach pochodzą z 1081 r. Wcześniej na ich miejscu istniała osada, w której myśliwi i bartnicy z Puszczy Świętokrzyskiej wymieniali swoje zdobycze – mięso, skóry, miód na ziarno i inne produkty rolnicze sąsiedniej krainy pól – obszarów nadnidziańskich.
W 1171 r. jeden z biskupów, Gedko herbu Gryf ufundował na Wzgórzu Zamkowym kolegiatę pw. Najświętszej Maryi Panny. Bp Wincenty Kadłubek przeniósł do kolegiaty parafię św. Wojciecha, a następnie dekretem z 1213 r. ustanowił w niej prebendę kanoniczną, z którą związanych było 4 prałatów i 6 kanoników uposażonych posiadaniem okolicznych wsi. Od tej pory w Kielcach odbywały się targi, odpusty i jarmarki.
XIII wiek przyniósł liczne nieszczęścia. Najazdy Tatarów i walki o opiekę nad małoletnim Bolesławem Wstydliwym między Konradem mazowieckim a Henrykiem I Brodatym spustoszyły osadę i zniszczyły dwór biskupów. Znaczne zniszczenia przyniosła prawdopodobnie przegrana w 1241 r. bitwa pod Chmielnikiem. Kielce jednak podniosły się z upadku wzbogacając się o obwarowania zaopatrzone w strzelnice i blanki wokół kościoła na Wzgórzu Zamkowym. W 1354 r. (według innych źródeł w 1350 r.) Kazimierz Wielki na prośbę bp. Bodzanty Jankowskiego zrzekł się prawa poboru ludzi zbrojnych w dobrach kieleckich oraz oznaczył granice miasta, tym samym władza przeszła całkowicie w ręce duchownych.
W 1364 r. nadano Kielcom prawa magdeburskie. W 1496 r. kardynał Fryderyk Jagiellończyk nadał miastu herb – złote litery CK w koronie na czerwonym tle, będące skrótem od łacińskiego Civitas Kielcensis.
Najazd szwedzki i wojny domowe w Polsce doprowadziły do zahamowania okresu prosperity. W czasie „potopu” szwedzkiego miasto doszczętnie spłonęło, w dodatku w 1655 r. przeszły tędy wojska Karola Gustawa niszcząc okoliczne fabryki i ściągając od mieszkańców ogromną kontrybucję. W tym samym czasie w okolicy wybuchło szereg epidemii, których rozprzestrzenianiu sprzyjała panująca wokół wojna.
Od października 1662 r. do maja 1663 miasto okupowały oddziały wojska koronnego dowodzone przez Jana Samuela Świderskiego, skonfederowane pod nazwą „Związek Święcony”. 30 czerwca 1702 r. Kielce zajął król szwedzki, Karol XII idący przeciwko Augustowi II, kwaterując do 9 lipca w pałacu biskupów. Kilka lat później miasto ucierpiało podczas wojny domowej między zwolennikami Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego. Działania wojenne trwały do 1711 r.
W czasie insurekcji w 1794 r. w Kielcach obozował od 7 do 8 czerwca podążający do Warszawy naczelnik Tadeusz Kościuszko. Jego wojska rozłożyły się w obozie poza miastem, przy drodze do kaplicy św. Leonarda. W tutejszym szpitalu zmarł wówczas ranny 6 czerwca 1794 r. w bitwie pod Szczekocinami Bartosz Głowacki, którego grób znajduje się na cmentarzu katedralnym. Kościuszko zajął kwaterę w domu zwanym „Wójtostwo”, położonym na Rynku. Z obozu „przy Kielcach” wydał deklarację wojny przeciw Rosji i Prusom datowaną na 10 czerwca 1794, w której ogłosił „wolność i ogólne powstanie Polaków”. Po III rozbiorze Polski miasto włączono do zaboru austriackiego, w skład tzw. Galicji Zachodniej.
4 lipca 1809 r. do Kielc wkroczył 3. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego i ogłoszone zostało przejęcie kraju przez władze polskie. Miasto pełniło funkcję siedziby władz powiatowych departamentu radomskiego. W wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego w 1815 r. ziemia kielecka przypadła rosyjskiemu zaborcy.
W 1816 r. Kielce stały się siedzibą władz województwa krakowskiego oraz Dyrekcji Głównej Górniczej dozorującej rozwój przemysłu w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym. Dzięki staraniom Stanisława Staszica w 1816 r. w północnym skrzydle pałacu biskupów otworzono pierwszą wyższą uczelnię techniczną w Polsce – Szkołę Akademiczno-Górniczą.
W 1844 r. ks. Piotr Ściegienny, syn chłopa z Bilczy organizował spisek przeciw Rosjanom, spotykając się ze świętokrzyskimi chłopami na stokach Krajna. Aresztowano go w Kielcach w czasie finałowych przygotowań do wybuchu powstania. Skazany na śmierć za zdradę został ułaskawiony i zesłany na Sybir. Powrócił do kraju w 1869 i osiadł w Lublinie, gdzie zmarł w 1890 r.
Po upadku powstania styczniowego, Kielce zostały przejęte przez Rosję. Terror i carskie represje powodowały stagnację w regionie aż do lat 80 XIX wieku. Powrót do dawnej świetności odbywał się bardzo mozolnie, w 1870 r. ukazał się pierwszy numer Gazety Kieleckiej. Dużym impulsem dla rozwoju gospodarczego okazało się otwarcie w 1885 r. linii kolejowej przez Kielce, łączącej Iwanogród z Dąbrową Górniczą.
Rewolucja 1905 r. przyniosła liczne strajki i starcia z policją i wojskiem carskim. 3 lutego 1905 r. nastąpił głośny strajk młodzieży szkolnej z męskiego i żeńskiego gimnazjum. Wystosowano do władz petycję z żądaniem wprowadzenia lekcji w języku polskim. W obliczu rosnącego niezadowolenia car przystąpił na warunki zawarte w petycji i zezwolił na otwarcie polskojęzycznej szkoły handlowej oraz na zakładanie zakazanych wcześniej stowarzyszeń społecznych.
W 1906 r., z inicjatywy prezydenta Kielc Władysława Garbińskiego i mieszkańców miasta, odsłonięto w parku miejskim pomnik Stanisław Staszica.
W 1914 r. do Kielc wkroczyła Kompania Kadrowa Strzelców Józefa Piłsudskiego. We wrześniu 1914 na terenie dzisiejszego skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Świętokrzyską odbyło się zaprzysiężenie I Pułku Legionów Polskich. Społeczeństwo nie odniosło się do tych wydarzeń z entuzjazmem, a wręcz niejednokrotnie okazywało niechęć. Zwolennicy narodowej demokracji oraz bp Augustyn Łosiński kierujący Obywatelskim Komitetem Ratunkowym nie uznawali koncepcji odzyskania niepodległości w oparciu o zryw zbrojny[7]. Natomiast obóz zwolenników walki czynnej z radością powitał strzelców, pod jego patronatem powstały prolegionowe organizacje Liga Kobiet Polskich oraz Piechur. Pod sztandary Piłsudskiego zaciągnęło się ok. 600 mieszkańców Kielc.
W czasie I wojny światowej gorąco manifestowano uczucia patriotyczne – 3 maja 1916 i 1917 r. pod pomnikiem Staszica obchodzono kolejne rocznice podpisania Konstytucji, w 1917 r. wmurowano w ścianę dzwonnicy katedralnej tablicę pamiątkową w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. W 1918 r. mieszkańcy urządzili protest przeciwko pokojowi brzeskiemu. Na wieść o abdykacji cesarza Austrii w listopadzie 1918 r. członkowie POW oraz kieleccy skauci rozbroili austriacki garnizon. Po 123 latach niewoli Kielce znalazły się w niepodległej Polsce.
Niepodległość w Kielcach rozpoczęła się od pogromu antyżydowskiego do którego doszło 11 listopada 1918 roku. W jego wyniku zginęły 4 osoby a 250 zostało rannych. Najwięcej ofiar było gdy tłum wtargnął do Teatru Polskiego i zaczął linczować zgromadzonych tam członków organizacji syjonistycznej, którzy obradowali nad odezwą wyrażającą radość z odzyskania przez Polskę niepodległości.
Już 1 września Luftwaffe zbombardowało koszary na Bukówce, lotnisko w Masłowie Pierwszym i ujęcie wody „Siedem Źródeł” w Białogonie. Zbyt słaba obrona przeciwlotnicza nie była w stanie powstrzymać niemieckich samolotów. Kolejne bombardowania Luftwaffe odbyły się w dniach 4-5 września, wskutek których zginęło ok. 80 osób oraz zniszczone zostały elektrownia, dworzec kolejowy i sieć wodociągowa. Równocześnie od strony południowej rozpoczęło się natarcie 2 Dywizji Lekkiej gen. Georga Stummego – wieczorem wojska niemieckie zajęły już niemal całe miasto zabijając 40 i raniąc 60 polskich żołnierzy.
Lata wojny i okupacji spowodowały niemal całkowitą zagładę ludności żydowskiej zamieszkującej miasto. Ludność ta była stopniowo izolowana od reszty społeczeństwa. Ostatecznie władze niemieckie zorganizowały getto obejmujące ulice Cichą, Dąbrowską, Jasną, Kozią, Krzywą, Okrzei, Orlą, Starozagnańską, Stolarską, Wąską, Starowarszawskie Przedmieście, Piotrkowską, Pocieszka, Przechodnią, Przecznicę, Silniczną, Nowy Świat, Szydłowską, Targową oraz częściowo Toporowskiego, Nowowiejską i Radomską. Przeprowadzka do nowej „dzielnicy”, której koszty pokryli Żydzi, zakończyła się 5 kwietnia 1941. Ewakuacja getta rozpoczęła się 20 sierpnia 1942 r., do obozu zagłady w Treblince trafiło niemal 21 tys. ludzi.
Podczas wojny było aktywne również polskie podziemie. Już we wrześniu 1939 powstała w Kielcach pierwsza grupa dywersyjna dowodzona przez ppłk Henryka Kowalówkę, stanowiąca zalążek kieleckiego okręgu „Organizacji Orła Białego”, podporządkowanej później Służbie Zwycięstwu Polsce. Po serii aresztowań i częściowej dekonspiracji OOB powołano w mieście z inicjatywy środowisk kolejarskich i PPS tajną organizację „Polska Niepodległa” pod komendą Aleksandra Siewka. Niedługo później, w grudniu 1939 utworzono „Polski Związek Walki o Wolność Narodów” (z inicjatywy braci Janystów) oraz „Tajną Organizację Wojskową”, bazującą na członkach Związku Strzeleckiego. W pierwszych miesiącach wojny swoich dywersantów posiadał w Kielcach także mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Jedną z najbardziej znanych akcji kieleckiego ruchu oporu było obrzucenie granatami kawiarni Smoleńskiego przez oddział GL im. Ziemi Kieleckiej pod dowództwem Jerzego Piwowarka ps. Jurek”. Zabito wówczas 6 Niemców, w tym majora SS.
Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 Kielce znajdowały się w strefie przyfrontowej, w obszarze tyłowym niemieckiej 4. Armii Pancernej. Zarządzono ewakuację urzędników i volksdeutschów. Miasto było bombardowane przez lotnictwo Armii Czerwonej, co powodowało duże straty także wśród ludności cywilnej. Mieszkańców Kielc Niemcy zapędzili do prac fortyfikacyjnych przy wznoszeniu bunkrów i stanowisk dla dział szturmowych. W nocy z 11 na 12 stycznia 1945 rozpoczęła się z przyczółka baranowsko-sandomierskiego zwycięska ofensywa żołnierzy radzieckich 3 Armii Gwardii gen. Wasilija Gordowa i 13 Armii gen. Nikołaja Puchowa z 1 Frontu Ukraińskiego, wspieranych przez 2 Korpus Lotnictwa Szturmowego. 15 stycznia sforsowali oni Wzgórza Daleszyckie i Dymińskie, a następnie wkroczyli do miasta, którego obroną dowodził gen. Nehring.
Czarną kartą w historii miasta jest pogrom Żydów, który miał miejsce 4 lipca 1946. W jego wyniku zginęło 37 osób narodowości żydowskiej (35 zostało rannych) i troje Polaków. Przyczyną tego pogromu było zaginięcie dziecka dnia 1 lipca 1946 i związaną z nim nieprawdziwą plotką o porwaniu go i przetrzymywaniu w piwnicy przez Żydów. Żołnierze i oddziały porządkowe nie zrobiły niczego, aby zażegnać groźną sytuację, a nawet popierały pogrom.

Atrakcje


Geonatura Kielce to park edukacyjny, w skład którego wchodzi wiele atrakcji. Ważnym punktem jest budynek dydaktyczny geoparku, czyli Centrum Geoedukacji położone na terenie rezerwatu "Wietrznia", zawierające przeróżne wystawy przedstawiające różne epoki geologiczne Ziemi.

Rezerwat Kadzielnia

Najbardziej znanym rezerwatem w Kielcach jest Kadzielnia, położona blisko centrum miasta. Turystów odwiedzających rezerwat czekają niesamowite krajobrazy, a lokalny amfiteatr jest miejscem wielu imprez i koncertów.

Rezerwat Wietrznia

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia jest położony na południu miasta, na terenie dawnego kamieniołomu. W tym rezerwacie znajdują się cenne odsłonięcia geologiczne, głównie skoncentrowane na zjawiskach przyrodniczych związanych ze skałami, takie jak procesy tektoniczne czy krasowe. To także miejsce spacerów - przez rezerwat biegnie zielony szlak prowadzący na Bukówkę.

Deptak

Aleja Sienkiewicza, potocznie przez mieszkańców nazywana "Sienkiewką", to deptak biegnący od dworca PKP aż do placu Moniuszki. Przy nim znajduje się wiele restauracji i sklepów, a sam deptak jest miejscem wielu imprez, jak święto Kielc w ostatni weekend czerwca. Przy nim znajdują się takie atrakcje jak plac Artystów, Muzeum Historii Kielc i Planty kieleckie, na terenie których mieści się siedziba Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego z wystawą poświęconą pamięci ofiar pogromu kieleckiego.

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP

Ogromna barokowa bazylika katedralna jest widziana z wielu miejsc w mieście, przez wzgląd na to że zbudowano go na szczycie wzgórza. Przy niej znajdują się pomniki Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszki i biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, a także płyta nagrobna Bartosza Głowackiego, znanego członka insurekcji kościuszkowskiej.

Pałac Biskupów Krakowskich

Pod Katedrą znajduje się barokowy Pałac Biskupów Krakowskich, jedna z lepiej zachowanych polskich wczesnobarokowych rezydencji pałacowych z I połowy XVII wieku. Obecnie mieści się tu Muzeum Narodowe w Kielcach. Na zachód od Pałacu znajduje się malowniczy ogród włoski, zrekonstruowany w 2003 roku po tym jak gospodarka ziemią przez urzędników władz cywilnych od 1789 spowodowała zanik oryginalnej roślinności.

Park miejski

Park imienia Stanisława Staszica, jeden z najstarszych parków w Polsce, znajduje się tuż pod Pałacem Biskupów Krakowskich. Na jego terenie znajdują się muszla koncertowa, pałac Zielińskiego z basztą "Plotkarka" nad parkiem i ptaszarnia prezentująca ptaki z różnych miejsc na świecie. Przy alei głównej znajduje się także pomnik Stanisława Staszica, odsłonięty z inicjatywy prezydenta Władysława Garbińskiego. Wzdłuż ścieżki w stronę Kadzielni rozciąga się Aleja Sław, zawierająca popiersia najwybitniejszych ludzi, w tym wielu Polaków.

Rynek miejski

W centrum miasta leży Rynek, który kilka lat temu przeszedł modernizację. Otoczony ciekawymi kamieniczkami i XIV-wiecznym Ratuszem po zachodniej stronie, gwarantuje turystom odwiedzającym miasto moment spokoju.

Jaskinia "Raj"

W drodze do Chęcin można odwiedzić jaskinię "Raj". Jedyna w swoim rodzaju szata naciekowa składająca się z przeróżnych stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów, przyciąga turystów swoim niezwykłym wyglądem. Jaskinia jest miejscem zimowego hibernowania nietoperzy.

Zalewy Kielecki i Cedzyński

W Kielcach i okolicy znajdują się dwa duże zalewy: Kielecki na północy i Cedzyński na wschód od miasta. W związku z tym atrakcji wodnych, takich jak kajaki i żaglówki, nie brakuje. Wokół tych zalewów biegną ścieżki rowerowe i chodniki.