Noclegi Łapy

Liczba ofert: 0

O miejscowości Łapy

Łapy, niewielkie miasto znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Uroku miejscowości na pewno dodaje położenie na Nizinie Północnopodlaskiej nad rzeką Narew. Obszar gminy Łapy charakteryzuje się urozmaiconym ukształtowaniem terenu z przewagą wzgórz morenowych, pagórków i równin torfowych, w które głęboko wcina się szeroka dolina rzeki Narew.
Nazwa Łapy jest pochodzenia mazowieckiego i pierwotnie oznaczała przydomek rodu, który założył osadę nad Narwią. Pierwsze wzmianki historyczne o tych terenach pochodzą z początku XIII wieku. Według legendy do powstania miasta przyczynił się szlachcic zwany Łappą herbu Lubicz, który osiadł tutaj w czasie kolonizacji mazowieckiem w XV w. Wiadomo, że na początku Łapy były tylko i wyłącznie zaściankiem, gdzie szlachta oczywiście zajmowała się kultywowaniem tradycji patriotycznych. Wcześniej niż Łapy prawdopodobnie powstały miejscowości Suraż i Płonka Kościelna. Prawa miejskie uzyskały Łapy w 1925 roku. Miasto ucierpiało w trakcie dwóch wojen światowych. W 1944 roku zostało zniszczone aż w 80% .
Dziś miasto się rozrasta, rozwija. Dla miłośników przyrody , można śmiało polecić bagienną dolinę rzeki Narew, której cześć wchodzi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego. Park wyposażony jest w 58 zbiorowisk roślinnych , z czego przeważa głównie roślinność bagienna. Jest tu również siedlisko, bardzo wielu zagrożonych gatunków ptaków, m.in. bielika zwyczajnego i bojownika bataliona .
Do zabytków miejscowości należy wymienić : Kolejową wieżę ciśnień, która została wzniesiona na początku XX wieku, jednak w 1944 roku została wysadzona, a następnie w 1946 roku odbudowana.
Znajduje się tu wiele ciekawych szlaków . Jeden z nich to Szlak Kolejarzy- jest to pieszy szlak oznakowany żółtym kolorem, 24-kilometrowy. Początek wędrówki rozpoczyna się na stacji kolejowej w Łapach Osse i początkowo prowadzi wzdłuż torów. W lesie obejrzeć możemy ziemianki służące jako schronienie w czasie II woj. światowej. Szlak rowerowy to Podlaski Szlak Bociani. Jego długość to 206 km oznaczony kolorem czerwonym, biegnie niemal przez teren całego województwa podlaskiego, w gminie Łapy przebiega przez wieś Bokiny.