Noclegi Wicko

Liczba ofert: 0

O miejscowości Wicko

Wicko - gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim.

Wicko jest to stara, słowiańska osada. W XV wieku uważana była nawet za osadę rycerską. Najstarsza wzmianka o Wicku pochodzi z 1402 roku. Wieś buła wówczas własnością Wejherów. W połowie XVI wieku majątek należał do rodziny Jork, z której wywodzi się marszałek pruski Jorck von Wartenburg. W 1660 roku Wawrzyniec Krzysztof von Somnitz odkupił  wieś od swoich szwagrów Gniewomira i Marcina Krokowskich i w rękach tej rodziny pozostawać będzie Wicko do 1945 roku. Dzisiaj Wicko jest siedzibą gminy i podobnie, jak wiele wsi na tym terenie, zamienia dawne PGR-y na gospodarstwa agroturystyczne. Rok po tym jak Krzyżacy zawładnęli Gdańskiem w 1308 roku, Gmina Wicko również znalazła się pod ich wpływami. Chrześcijaństwo wywarło ogromny wpływ na dzieje naszej Gminy, wraz z misjonarzami i duchowieństwem docierała tutaj nowa technika uprawy roli oraz rozwijało się budownictwo. Na te słabo zaludnione obszary przybywali również osadnicy - głównie niemieccy i powoli wypierali ludność rodzimą - Kaszubską. Natomiast założenie Lęborka w 1341 roku osłabiło wpływy Kasztelanii Białogardzkiej. Panowanie rycerzy krzyżowych skończyło się w 1466 roku, a nowym władcą lennym został książę zachodniopomorski Eryk II. Dzisiaj w miejscu gdzie znajdowało się grodzisko, stoi Kościół zbudowany w 1890 roku. O historii tego miejsca dowiadujemy się z ustawionych tablic historycznych i makietu grodu, a dnem suchej fosy prowadzi ścieżka historyczno-przyrodnicza. Reformacja na początku XVI wieku wzmocniła wpływy ewangolicko-niemieckie na terenach Gminy, a osłabiła wpływy polsko-katolickie. Jeszcze w XVIII wieku dominował język polski w szkołach i kościołach, ponieważ język kaszubski był wtedy tylko językiem mówionym. W Roszczycach w 1769 roku wszyscy mieszkańcy byli Polakami lub Kaszubami używającymi w czasie mszy języka polskiego. W gminie Wicko znajdują się cztery zabytkowe kościoły, z których najstarszy zbudowano w 1659 roku w Roszczycach. Tutaj też w krypcie znajdują się zmumifikowane ciała rodu Krokowskich, niektórzy przedstawiciele tego znamienitego rodu służyli polskiemu królowi. 

W 1657 roku na mocy traktatów wawelsko-bydgorskich zagwarantowanych mocą pokoju oliwskiego i ustawą sejmową z 1661 roku. Ziemia lęborska zostaje oddana w lenno elektorowi brandenburskiemu Dryderykowi Wilkelmowi, co w praktyce oznacza panowanie niemieckie aż do 1945 roku. Na początku marca 1945 roku wojska rosyjskie wypierają z tych terenów wojska niemieckie, grabiąc co się da, zabierając jako odszkodowanie wojenne nie tylko inwentarz żywy, ale także maszyny i inne urządzenia. Zniszczeniu uległo wiele budynków, w samym Wicku spalono trzy gospodarstwa wraz z zabudowaniami, 9 osób spłonęło żywcem. Polscy osadnicy przebywający stopniowo do naszej gminy nie ufali Rosjanom i długo jeszcze byli niepewni przyszłości obawiając się powrotu Niemców. Wszystkie te czynniki nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu Gminy. W 1945 roku przeważała jeszcze ludność Niemiecka, nawet niektórzy sołtysi byli Niemcami. Grasowali tutaj również szabrownicy z innych miast, gdzie wykorzystywany był do odbudowy. Szacunkowo jedna czwarta budynków przestała istnieć. Większość miejscowości na terenie Gminy to dawne majątki ziemskie. Większość z nich przekształcono po wojnie w Państwowe Gospodarstwa Rolne. Dawne pałace stały się siedzibami PGR-u. Część tych zabytkowych dworków została niestety bezpowrotnie zniszczona. Wicko w obecnym kształcie administracyjnym funkcjonuje dopiero od 1973 roku, przed wojną tzw. gmina wiejska Wicko składała się tylko z trzech miejscowości: Skaeszewi, Poraj, Górka.

Atrakcje w Gminie Wicko i w okolicach:

*Pałac w Cecenowie - dwór jest murowany, otynkowany, z dachem krytym dachówką ceramiczną. Z dawnego wyposażenia we wnętrzu zachowała się belka datowana na 1678 rok, z kartuszy herbowy Zitzewitzów nad wejściem do starszej części budynku, oryginalna stolarka drzwiowa i drewniana klatka schodowa w starszej części obiektu,

*Neogotycki kościół Wniebowzięcia NMP (Cecenowie) - Wzmianki o pierwszym kościele w Cecenowie pochodzą z 1590 roku, była to już świątynia protestancka. Ze względu na zainteresowania naukowe lokalnych pastorów, zwłaszcza Schimansky'ego, Lorka i Zieglara, w zasobach kościoła znajdowały się liczne teksty Kaszubskie. Obecny neogotycki kościół powstał w latach 1867-1868 w miejscu poprzedniego, za sprawą lokalnych właścicieli - rodu von Zitzewitz. Z ich fundacji pochodzi też większość wyposażenia świątyni. Obecnie jest to świątynia katolicka, po otaczającym ją cmentarzu pozostały nieliczne ślady, zaś przed frontem stoi obelisk ku czci ofiar I Wojny Światowej,

*Wiatrak holenderski we wsi Zdrzewno - został zbudowany w 1765 roku i był użytkowany do połowy XX wieku, kiedy to jego wnętrze zniszczył pożar. Tę ceglaną, wzniesioną na rzucie koła o średnicy 9,5 m budowlę, charakteryzuje masywny korpus, zwieńczony dawniej obracaną na łożysku bryłą dachową ze śmigłami, samoczynnie nastawiającą się do kierunku wiatru. Powierzchnia wiatraka wynosi 240 m2. Niegdyś w wielu okolicznych majątkach znajdowały się takie wiatraki, jednak ze względu na brak ich przydatności we współczesnej gospodarce zostały one zburzone. Jako jedyny do dni dzisiejszego uchował się właśnie ten w Zdrzewie,

*Ruiny neoklasycystycznego pałacu (Zdrzewno) - Zdrzewo to niewielka kaszubska miejscowość. Przez kilkaset lat przechodziła z rąk do rąk, aż w końcu znalazła się w posiadaniu rodziny Zimdarsów. Pierwszy właściciel w roku 1867 roku wybudował w Zdrzewnie pałac utrzymany w stylu neoklasycystycznym. W 1922 roku posiadłość została rozbudowana. W posiadaniu rodziny Zimdarsów pałac był do zakończenia drugiej Wojny Światowej. Po 1945 roku, rezydencja była siedzibą PGR-u. Po likwidacji państwowego gospodarstwa pałac przeszedł w prywatne ręce. Niestety, od dłuższego czasu nowy właściciel nie interesuje się budowlą, która popada w coraz większą ruinę,

*Sea Park Sarbsk - to obiekt związany tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów, a także kulturą i historią regionu Pomorza. Zobaczyć tu można pływające w basenach przedstawicielki gatunku foka szara i przedstawicieli uchatkowatych - kotiki południowoamerykańskie. Jedną z atrakcji jest również karmienie fok oraz przeprowadzenie ich treningu w obecności widowni. Można tu odwiedzić także prehistoryczne oceanarium 3D z kinem 5D czy Muzeum marynistyczne, które oddaje klimat żeglarskiego życia. W kompleksie możemy również znaleźć park makiet zwierząt morskich, gdzie zobaczyć można naturalnej wielkości makiety ssaków, ryb i ptaków zamieszkujących tereny morskie,

*Park Dinozaurów Łeba Park - wizyta w parku wiąże się ze wspaniałymi przeżyciami i możliwością zobaczenia modeli dinozaurów w skali 1:1. Można tam znaleźć również: Zamek Strachu, Bajlandię, Minifolfa, Kino 7D, Kopalnię złota, Pojazdy Flinstonów, rowery wodne, labirynt magicznych luster oraz ogromne zjeżdżalnie wodne.

Agroturystyka Wicko Pensjonaty Wicko Hotele Wicko Camping Wicko Apartamenty Wicko Ośrodki wypoczynkowe Wicko Kwatery Wicko Domki Wicko Hostele Wicko Motele Wicko SPA Wicko Uzdrowiska Wicko Schroniska Wicko Stancje Wicko Internaty Wicko Zajazd Wicko Wille Wicko Noclegi pracownicze Wicko Pola namiotowe Wicko Pokoje gościnne Wicko Ośrodki wczasowe Wicko