Noclegi Żarki

Liczba ofert: 1

Jurajka

Od 45 zł

(0 opinii)

Jurajka
Żarki, Leśna 1, Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria:  Kwatery Żarki
Jurajka to obiekt, który jest do Państwa+ dyspozycji przez cały rok. Zapraszamy do miejscowości Żarki znajdującego się w północnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej-

O miejscowości Żarki

Żarki

Żarki to niewielka miejscowość jurajska w województwie śląskim, w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Żarki zostały założone przez księcia opolskiego Władysława II na szlaku handlowym, który prowadzi z Bytomia przez Siewierz do Lelowa i Krakowa. Ówczesne miasteczko położone na wzgórzu, w miejscu gdzie do dzisiaj rośnie kilkusetletnia lipa "Baba" i stoją ruiny kościoła Świętego Stanisława.Zabytki w ŻarkachKościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach

Kościół Świętych Szymona i Judy Tadeusza zbudowano w latach 1518-22, został zmodernizowany w połowie XIX wieku.

Po wojnie przeprowadzono renowację kościoła łącznie z wieżą, a w ostatnich latach zakończono odbudowę zabytkowych organów piszczałkowych.Kościół Św. Barbary w Żarkach

Początki tego kościoła sięgają drewnianej kaplicy z XVI wieku, obecna murowana świątynia z łamanego kamienia wapiennego wywodzi się z XVII wieku. Sanktuarium w Leśniowie

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin na przedmieściach Żarek, na północ od centrum stoi doskonały kompleks klasztorny, powstał w parku obok źródła Leśniówki uchodzącego za słynące cudami.

Sanktuarium jest sercem zespołu klasztornego Paulinów, w jego skład wchodzi XVII-wieczny kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, klasztor, dzwonnica, dom pielgrzyma oraz kaplica Matki Bożej Anielskiej.Cmentarz żydowski w Żarkach

Cmentarz powstał w 1821 roku jako trzeci żarkowski cmentarz żydowski.

Dziś zachował się jako jeden z największych i najciekawszych kirkutów na Jurze, nagrobki rozproszone są malowniczo na wzgórzu pośród zieleni.Synagoga w Żarkach

Dawna synagoga jest pięknie wyremontowana i stanowi siedzibę Domu Kultury, budowla leży na Szlaku Kultury Żydowskiej w Żarkach.Stodoły w Żarkach

Bardzo ciekawy i unikatowy zespół zabytkowych stodół złożony z rzędów murowanych stodół - miejsce lokalnego handlu.

Odbywają się tu jarmarki zwane Kupiecki Sąsiek, podczas których można zakupić wyroby ręczne i swojskie produkty.Atrakcje w ŻarkachMuzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie

Multimedialne muzeum zorganizowane w blisko 100-letnim młynie, gdzie przybliża się też dawne zawody, jak bednarz, szewc czy kołodziej czy młynarz.EtnoJura

Pracownia, w której turyści indywidualni i zorganizowane grupy przygotowują własnoręcznie piękne ozdoby z drewna, sianka czy wikliny.Manufaktura Słodyczy Hokus Pokuss

Kolorowa manufaktura gdzie ręcznie lepi się lizaki i cukierki, oferta dla grup i turystów indywidualnych.Szlak Kultury Żydowskiej w Żarkach

Szlak łączy ciekawe zabytki kultury żydowskiej, m.in. kirkut w Żarkach i Synagogę.Jazda konna w Żarkach

Na terenie gminy mieści się Stajnia Jaroszówka oraz Klub Jeździecki Wolta, dzięki którym można wybrać się na jurajskie szlaki w siodle.Lipa Babka w Żarkach

Niedaleko ruin kościoła Św. Stanisława stoi 500-letnia lipa drobnolistna, która jest pomnikiem przyrody.
Żarki
Żarki is a small Jurassic village in Silesia, in the northern part of Kraków-Częstochowa Upland.
Żarki was founded by Opole prince, Władysław II, on the trade route leading from Bytom through Siewierz to Lelów and Kraków.

At that time, the town was situated on a hill, in the place where a centuries-old "Baba" linden grows and where the ruins of St. Stanisław Church stand.


Monuments in Żarki


Church of Saints Simon and Jude Thaddeus in Żarki
Church of Saints Simon and Jude Thaddeus was built in the years 1518-22, it was modernized in the mid-19th century.
After the war the church was renovated, including the tower, and in recent years the restoration of the historic pipe organ was completed.


St. Barbara Church in Żarki
The origins of this church date back to a wooden chapel from the 16th century, the present brick church made of broken limestone dates back to the 17th century. 


Sanctuary in Leśniów

The Sanctuary of Our Lady of Leśniów, Patroness of Families, on the outskirts of Żarki, north of the center, stands an excellent monastery complex, built in a park next to the Leśniówka spring, considered to be famous for miracles.
The sanctuary is the heart of the Pauline monastery complex, which includes the 17th century Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, the monastery, the bell tower, the pilgrim's house and the Chapel of Our Lady of the Angels.


Jewish cemetery in Żarki
The cemetery was established in 1821 as the third Jewish cemetery in Żarki.
Today it has been preserved as one of the biggest and most interesting Jewish cemeteries in Jura, tombstones are scattered picturesquely on a hill among greenery.


Synagogue in Żarki
The former synagogue has been beautifully restored and is now the seat of the Cultural Center.

The building is located on the Jewish Culture Route in Żarki.


Barns in
Żarki
A very interesting and unique complex of historic barns consisting of rows of brick barns - a place of local trade.
The fairs called Kupiecki Sąsiek (Merchant Neighbourhood Fair) take place here where one can buy handmade goods and local products.


Attractions in Żarki


Museum of Old Crafts in the Old Mill
Multimedia museum organized in almost 100 years old mill where old professions like cooper, shoemaker, wheelwright or miller are presented.


EtnoJura
A workshop where individual tourists and organized groups prepare with their own hands beautiful ornaments made of wood, hay or wicker.


Hokus Pokuss Sweets Manufactory
The colorful manufactory where hand-made lollipops and candies are made.

The offer for groups and individual tourists.


The Jewish Culture Route in Żarki

The trail connects interesting monuments of the Jewish culture, among others the Jewish cemetery in Żarki and the Synagogue.


Horse Riding in Żarki
In the municipality there is the Jaroszówka Stables and the Wolta Riding Club, thanks to which one can go on the Jurassic trails in the saddle.


Babka lime tree in Żarki
Near the ruins of St. Stanisław Church there is a 500-year-old small-leaved lime tree which is a monument of nature.


Agroturystyka Żarki Pensjonaty Żarki Hotele Żarki Camping Żarki Apartamenty Żarki Ośrodki wypoczynkowe Żarki Kwatery Żarki Domki Żarki Hostele Żarki Motele Żarki SPA Żarki Uzdrowiska Żarki Schroniska Żarki Stancje Żarki Internaty Żarki Zajazd Żarki Wille Żarki Noclegi pracownicze Żarki Pola namiotowe Żarki Pokoje gościnne Żarki Ośrodki wczasowe Żarki Kategoria testowa Żarki Domy do wynajęcia Żarki