Noclegi Malechowo

Liczba ofert: 0

O miejscowości Malechowo

Malechowo

Gmina wiejska Malechowo leży w południowo-zachodniej części powiatu sławieńskiego.

Przez gminę prowadzi droga krajowa nr 6, która łączy Malechowo ze Sławnem, przez Sianów do Koszalina oraz droga wojewódzka nr 207 do Sławna i Polanowa.

Przez gminę prowadzi linia kolejowa ze Szczecina do Gdańska nie uwzględniająca wsi Malechowo, czynna jest stacja Karwice.

Gmina Malechowo jest malowniczą krainą, której północna część należy do Równiny Słupskiej, południowa to fragmenty Wysoczyzny Polanowskiej przylegające do wzgórz morenowych.

Przepływa przez nią rzeka Grabowa udostępniona dla kajaków, uchodząca do rzeki Wieprzy.

Atrakcją gminy jest XVIII-IX-wieczna zabudowa z domami krytymi strzechą i często spotykane domostwa konstrukcji szachulcowej, stare kościoły z XV w., przydrożne kapliczki, a także elektrownia Wodna w Nowym Żytniku.

Zabytkowe kościoły znajdują się w Karwicach, Malechowie, Niemicy, Ostrowcu, Podgórkach i Sulechówku.

Przez miejscowości: Ostrowiec, Białęcino, Drzeńsko przebiega zachodniopomorski etap Pomorskiej Drogi św. Jakuba - wariant południowy.

Gmina przynależy do LGD "Środkowopomorskiej Grupy Działania", Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej "W Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści", Stowarzyszenia "Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w dorzeczu Wieprzy i Grabowej".Malechowo

The Malechowo Commune is situated in the southwestern part of Sławno County.

National road no. 6, which connects Malechowo with Sławno, runs through Sianów to Koszalin and provincial road no. 207 to

Sławno and Polanów.

The railroad line from Szczecin to Gdańsk, which does not include Malechowo village, runs through the commune, the Karwice

station is active.

The Malechowo Commune is a picturesque area, the northern part of which belongs to the Słupsk Plain, the southern part includes parts of the Polanów Upland adjacent to moraine hills.

The river Grabowa flows through the village, which is accessible for canoes and flows into the Wieprza river.

The attractions of the commune are the 18th-19th century buildings with thatched roof houses and frequently encountered

half-timbered houses, old churches from the 15th century, roadside shrines, and the hydroelectric power station in the New Żytnik.

Historic churches are located in Karwice, Malechów, Niemica, Ostrowiec, Podgórki and Sulechówek.

Through the villages: Ostrowiec, Białęcino, Drzeńsko the West Pomeranian stage of the Pomeranian Way of St James crosses

the southern variant.

The commune belongs to the LAG "Middle Pomeranian Action Group", Darłowo Local Fishery Group "In the Basic of Wieprz,

Grabowa and Unieść", Association "Darłowo Local Tourist Organization in the basin of Wieprz and Grabowa rivers".


Agroturystyka Malechowo Pensjonaty Malechowo Hotele Malechowo Camping Malechowo Apartamenty Malechowo Ośrodki wypoczynkowe Malechowo Kwatery Malechowo Domki Malechowo Hostele Malechowo Motele Malechowo SPA Malechowo Uzdrowiska Malechowo Schroniska Malechowo Stancje Malechowo Internaty Malechowo Zajazd Malechowo Wille Malechowo Noclegi pracownicze Malechowo Pola namiotowe Malechowo Pokoje gościnne Malechowo Ośrodki wczasowe Malechowo Kategoria testowa Malechowo Domy do wynajęcia Malechowo