Noclegi Wola Żyzna

Liczba ofert: 1
Od 200 zł
(0 opinii)
Winnica Avra
Wola Żyzna, 50A , Góry Świętokrzyskie
Kategoria: Agroturystyka Wola Żyzna
Szukasz wyjątkowego miejsca na noclegi? Znudziły cię
pobyty w hotelach czy pensjonatach? Wybierz noclegi na wsi niedaleko Szydłowa w Górach Świętokrzyskich, Winnica Avra oferuje

O miejscowości Wola Żyzna

Wola Żyzna należy do gmina Szydłów w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na południowy-wschód od stolicy regionu - Kielc. Sąsiaduje od wschodu z gminą Staszów, od zachodu z gminą Gnojno (powiat buski), od południa z gminą Tuczępy (powiat buski), od północy z gminami Pierzchnica i Raków.

Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Pogórza Szydłowskiego  i Niecki Połanieckiej. Pogórze Szydłowskie jest formą przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Niecką Połaniecką

Cały obszar leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Wschodniej i Czarnej Staszowskiej, przy czym Wschodnia jest dopływem Czarnej.

Historia 

W ciągu wieków wieś tę nazywano na różne sposoby. Jan Długosz w latach 1470-1480 zapisał miejscowość jako „Zyznową Wolę”, w latach 1564-1565 odnotowano Wieś Żyznówkę („Villa Zyznowka”), a sto lat później osada została zapisana jako „Wola Żyznowska”. W roku 1789 czytamy z kolei o „Woli Zyznowej”. W XIX w. wieś należała do gminy i parafii Szydłów . W ciągu niespełna stu lat liczba mieszkańców Woli Żyznej uległa wzrostowi. 

Gmina Szydłów odznacza się wartościowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Prawie cały obszar znajduje się w granicach Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK). Około 16% powierzchni gminy stanowią lasy. Na Czarnej w pobliżu Kotuszowa swe siedziby mają bobry. Warte obejrzenia są jaskinie w Szydłowie oraz pomniki przyrody w postaci drzew i odsłonięć geologicznych.

Pomniki przyrody

Cis pospolity (Taxus baccata) w Grabkach Dużych

Dąb szypułkowy (Quercus robur) w Kotuszowie

Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK) położony jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 56 999 ha. Należący do niego teren leży w gminach Gnojno i Szydłów a częściowo także w gminach: Morawica, Pierzchnica, Kije, Chmielnik, Raków, Łagów, Busko-Zdrój, Stopnica i Tuczępy.

To obszar o charakterze rolniczo-leśnym. W jego szacie roślinnej dominują lasy. Pod względem siedliskowym przeważają tu bory sosnowe i bory mieszane. W rezerwacie Radomice na siedliskach grądu wysokiego występuje ponad 1200 cisów. Ważnym elementem szaty roślinnej są zbiorowiska nieleśne: głównie torfowiska z udziałem roślin.

Liczne stawy i zbiornik Chańcza tworzą biotopy dla wielu gatunków ptaków wodno-bagiennych.

 Wśród zabytków ważną rolę o znaczeniu krajowym przedstawia gotycki układ urbanistyczny Szydłowa zamknięty murami warownymi oraz romańsko-barokowy kościół w Kijach.