Noclegi Czarniewo

Liczba ofert: 0

O miejscowości Czarniewo

Czarniewo znajduje się w sztabińskiej części Biebrzańskiego Parku Narodowego możemy zobaczyć tu unikalne zespoły roślinności bagiennej, rozlewiska i starorzecza. Są one  rajem dla roślin i zwierząt. Bagna są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków, 21 spośród 263 rodzajów zalicza się do gatunków ginących zapisanych w tzw. "Czerwonej Księdze". Bez wątpienia teren ten jest bardzo atrakcyjny dla wędkarzy, bowiem w wodach Biebrzy, jej dopływach oraz Kanale Augustowskim występuje aż 36 gatunków

Na terenie gminy Sztabin są dwa rezerwaty przyrody:
Kozi Rynek - florystyczny - z lasem łęgowym oraz naturalnym kompleksem charakterystycznym dla Puszczy Augustowskiej.
Kuriańskie Bagno - florystyczno - faunistyczny - obszar o unikalnej geomorfologii, naturalnych, rzadko spotykanych zbiorowiskach leśnych oraz stanowiskach wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.

Zabytki:

- układ urbanistyczny miejscowości Sztabin z XVIII w.;

- kościół gotycko - renesansowy z lat 1584-89 w Krasnymborze, najstarszy na Suwalszczyźnie;

- kaplica cmentarna murowana z I poł. XIX w. w Krasnymborze;

- resztki fundamentów dawnego klasztoru bernardynów z XVII w. w Krasnymborze;

- pomnik żeliwny Joachima Chreptowicza, dziadka Karola Brzostowskiego w Sztabinie;

- kościół z 1910r. w Sztabinie;

- dworek Karola Brzostowskiego z 1835r. otoczony parkiem w Cisowie;

- kapliczki przydrożne z XIX w. w Jaziewie, Wrotkach, Lipowie i Mogilnicach.

- drewniany kościół z 1780r. w Jaminach;