Schroniska Przemyśl

Liczba ofert: 0

O miejscowości Przemyśl

Przemyśl - to miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, położone nad Sanem przy ujściu Wiaru. Jest siedzibą powiatu przemyskiego oraz gminy wiejskiej Przemyśl. Nazywany jest krainą wzniesień, ponieważ położony jest na styku trzech krain geograficznych: Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską.

Pierwsza wzmianka o Przemyślu pojawiła się w tzw. Latopisie Nestora i informuje o zajęciu miasta przez księcia kijowskiego Włodzimierza w 981 roku. Przemyśl stał się samodzielnym księstwem ruskim w 1087 roku przez około 200 lat. W 1340 roku Kazimierz Wielki ponownie przyłączył ziemię przemyską do Polski i wybudował murowany zamek, który do dziś góruje nad miastem. Od początku swojego istnienia Przemyśl pełni rolę dużego centrum osadniczego, ważnego obiektu strategicznego, administracyjno-gospodarczego, handlowego i kulturalnego. Prawa miejskie nadano mu w 1389 roku, po czym stał się jednym z najbogatszych miast w kraju. Przemyśl to polska stolica fajek i ludwisarstwa. Przemyskie fajki znane są na całym świecie, a dzwony rozbrzmiewają na wszystkich kontynentach. Jedyne w Polsce Muzeum Dzwonów i Fajek znajduje się w Wieży Zegarowej Przemyślu. Twierdza w Przemyślu odegrała bardzo ważną rolę podczas I Wojny Światowej. Pozostałością po niej są liczne cmentarze poległych żołnierzy w całym mieście. Dzisiaj Twierdza to 45-kilometrowe pasma, 15 głównych i kilkudziesięciu pomocniczych fortów wokół Przemyśla i kilkanaście mniejszych obiektów militarnych w granicach samego miasta. W okresie od września 1939 do czerwca 1941 roku Przemyśl został podobnie jak cała Polska podzielony między dwóch okupantów i leżał jednocześnie w dwóch państwach. Prawobrzeżna część miasta, czyli Stare Miasto została włączona do ZSRR, a lewobrzeżną, czyli Zasanie zajęli Niemcy. Jednym z najwyższych punktów miasta jest Kopiec Tatarski, który wznosi się na wysokości 352 m n.p.m. Najstarsza legenda mówi o zniesieniu w pierwszej połowie XVI wieku zagonu tatarskiego, gdzie w czasie walk zginął chan. W miejscu śmierci chana według wschodnich obyczajów usypywano kopiec – pomnik.

Atrakcje:

*Kopiec Tatarski - To miejscowa atrakcja, która jest owiana tutejszą legendą. Podobno wzniesienie to stanowi miejsce pochówku jednego z tatarskich wodzów Chana, a dawniej kopiec był szczególnie ważnym centrum kultu boga ognia - Swarożyca dla pogańskiej społeczności, która zamieszkiwała te tereny przed nadejściem chrześcijaństwa.

*Twierdza Przemyśl - jedną z atrakcji w Przemyślu jest twierdza rozprzestrzeniająca się około 10 kilometrów od miasta, która stanowi kompleks większych obronnych obiektów na terenie całej Europy, rozmieszczonych wokół miejskiego ośrodka. Obwód obronnego pierścienia wynosi około 45 kilometrów,

*Zamek Kazimierzowski - Największym dobytkiem historycznym w Przemyślu jest wybudowany za panowanie Kazimierza Wielkiego Zamek, który został nazwany imieniem panującego w tym okresie króla Zamkiem Kazimierzowskiego,

*Rynek w Przemyślu - Zabytkową część miasta stanowi urokliwy, pochyły rynek z brukowanymi uliczkami, które pochodzą z XIX wieku. Na pamiątkę Twierdzy Przemyśl i jej obronnej funkcji stanął w rynku pomnik Wojaka Szwejka, któremu od niedawna towarzyszy pies. W jego pobliżu znajduje się fontanna z figurą przedstawiającą niedźwiedzia, który uchodzi za symbol miasta i można odszukać go w herbie Przemyśla,

*Muzeum Dzwonów i Fajek - W wieży zegarowej mieszczącej się na starym mieście od 2001 roku znajduje się Muzeum Dzwonów i Fajek, które prezentuje szeroką gamę lokalnych przejawów artyzmu. Na terenie miasta swoją działalność szerzy około 10 producentów fajek, a zgromadzone eksponaty powstawały na terenie regionu przez kilka stuleci aż do czasów obecnych,

*Katedra Przemyska - Jednym z najstarszych sakralnych obiektów na terenie Przemyśla jest wznosząca się przy ulicy Zamkowej Katedra, a w zasadzie Kościół Archikatedralny Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. Prace nad budową świątyni rozpoczęły się 1460 roku i trwały aż 100 lat, bowiem budynek został oddany do użytku 1559 roku,

*Kościół św. Marii Magdaleny - W pobliżu rynku Przemyśla znajduje się Kościół św. Marii Magdaleny, w którym obecnie mieści się Klasztor Franciszkanów. Zwiedzając ten obiekt można dogłębnie odczuć wpływ architektury rokoko oraz zauważyć nawiązanie do stylów klasycyzmu i późnego baroku,

*Synagogi - Przed II Wojną Światową na terenie Przemyśla działało kilkadziesiąt synagog, ponieważ te tereny w dużej mierze były zamieszkiwane przez społeczność Żydowską. W wyniku powstałego getta pod przywództwem Hitlera znalazło się w nim ponad 20 tysięcy Żydów, którzy ponieśli różny los w wyniku działań dyktatora. Obecnie każda z miejskich synagog jest opuszczona, a wiele przestało istnieć. Zachowało się jedynie 5 obiektów, po których na terenie miasta pozostał ślad i można wybrać się w podróż odkrywającą właśnie te zabytki.