Agroturystyka Podgórzyn

Liczba ofert: 3

Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Mikołaja

Od 90 zł

(0 opinii)

Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Mikołaja
Podgórzyn, Bujwida 22a, Karkonosze
Kategoria:  Agroturystyka Podgórzyn
Trafiłeś idealnie. Nasze Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Mikołaja+ znajduje się w miejscowości Podgórzyn, która jest najlepszą bazą wypadową do poznawania Karkonoszy.-
Stara Kuźnia
Stara Kuźnia

(0 opinii)

Sosnówka, Sadowa 6, Karkonosze
Kategoria:  Agroturystyka Sosnówka
Serdecznie zapraszamy do Starej Kuźni, położonej w+ malowniczej wsi dolnośląskiej Sosnówce.-
Agroturystyka KARKONOSKA UŁUDA
Podgórzyn, 12a, Karkonosze
Kategoria:  Agroturystyka Podgórzyn
Zapraszamy do Agroturystyki "Karkonoska Ułuda" znajdującej się+ w Zachełmiu - malowniczej, zacisznej miejscowości górskiej, między Karpaczem a Szklarską Porębą.-

O miejscowości Podgórzyn

  Podgórzyn  Podgórzyn to typowa dla Sudetów wieś łańcuchowa o długości 4 km położona w dolinie rzeki Podgórnej i częściowo na terenie Pogórza Karkonoskiego, na wysokości 350-480 m n.p.m.

  Przy Podgórzynie rozciąga się duży kompleks stawów hodowlanych założony przez rodzinę Schaffgotschów, która była w posiadaniu okolicznych ziem w okresie XIV - XVII wieku.

  Powstały one w odpowiedzi na zapotrzebowanie na ryby i utrudniały powstawanie powodzi na tych terenach, dziś natomiast pomagają w utrzymaniu lub nawet zwiększeniu różnorodności biologicznej okolic.

  Pierwotnie w 1318 roku nazwa wsi pochodziła od imienia zasadźcy Gerarda i brzmiała Gerardi vila, po zakończeniu II wojny zmieniono ją na Popławy, a ostatecznie w 1946 roku wieś nazwano Podgórzyn.

  W miejscowości tej przez wieki dobrze rozwijała się gospodarka, mieszkańcy zajmowali się nie tylko opieką nad stawami, ale również tkactwem i drobnym rzemiosłem oraz poszukiwaniem rud metali.

  Od XVII wieku we wsi działała ludwisarnia w której odlewane były głównie dzwony, które wysyłane były nawet do Hiszpanii, ale również lufy armatnie.

  W tym samym stuleciu powstała również papiernia, w kolejnym tartak, a w XIX w. także szlifiernia kamieni szlachetnych i kryształów oraz pierwsza na Dolnym Śląsku ścieralnia drewna. Ze względu na znajdujące się niedaleko uzdrowisko Cieplice Podgórzyn powoli zaczął stawać się miejscowością letniskową oraz cenionym punktem wypadowym w Karkonosze.
  Na wskutek zainteresowania w 1911 roku powstała linia tramwajowa, popularna w okresie letnim wśród turystów zmierzających do Skałki, która działała do końca 1964 roku.

  Obecnie w Podgórzynie zobaczyć można kilka zabytków i są to: kościół pw. Świętej Trójcy wzniesiony w XV wieku i przebudowany w XIX w. wraz z cmentarzem z XVIII w., dawny kościół ewangelicki z 1780 roku, a także kilkadziesiąt budynków znajdujących się w całej wsi.

  Walorami miejscowości wyjątkowo piękne miejsca znajdujące się w najbliższej okolicy, wśród których wymienia się Przełęcz Karkonoską, którą można zwiedzić zarówno pieszo, jak i rowerem.  Atrakcje turystyczne  Stawy Podgórzyńskie
  Western City
  Mini ZOO - Podzamcze
  Cyrkland, 58-535 Miłków 26c
  Wodospad Podgórnej (547 m. n.p.m.)
  Pałace
  Kaplica św. Anny i Dobre Źródło
  Ruiny zamku Henryka
  Domy Tyrolskie  Podgórzyn  Podgórzyn is a typical for the Sudetes chain village of 4 km in length located in the valley of the river Podgórna and partly in the Karkonosze Foothills, at an altitude of 350-480 m.

  Near Podgórzyn there is a large complex of breeding ponds established by the Schaffgotsch family, who owned the surrounding lands between the 14th and 17th centuries.

  They were created in response to the need for fish and prevented floods in the area, while today they help maintain or even increase the biodiversity of the surrounding area.

  Originally in 1318 the name of the village was derived from the name of the alderman Gerard and was Gerardi vila, after the Second World War it was changed to Poplawy, and finally in 1946 the village was named Podgórzyn.

  For centuries the village had a well-developed economy, the inhabitants dealt not only with caring for ponds but also with weaving and small crafts and prospecting for metal ores.

  Since the 17th century there was a bell foundry in the village, where mainly bells, which were sent even to Spain, but also cannon barrels were cast.

  In the same century a paper mill was established, in the next century a sawmill, and in the 19th century also a gem and crystal cutting shop and the first wood cutting shop in Lower Silesia.

  Due to the nearby health resort of Cieplice Podgórzyn slowly began to become a summer resort and valued point of departure to the Karkonosze.

  As a result of interest in 1911 there was a streetcar line, popular in the summer among tourists heading to the Rock, which operated until the end of 1964.

  At present several monuments can be seen in Podgórzyn and they are: the Holy Trinity Church erected in the 15th century and rebuilt in the 19th century together with the 18th century cemetery, a former Protestant church from 1780 as well as several dozen buildings located around the village.

  The advantages of the village are the exceptionally beautiful places in the immediate vicinity, including the Karkonoska Saddle, which can be visited on foot or by bike.  Touristic attractions   Podgórzyńskie Ponds

   Western City

   Mini Zoo - Podzamcze

   Cyrkland, 58-535 Miłków 26c

   Podgórna Waterfall (547m. above sea level)

   Palaces

   St Anne’s Chapel Chapel and Good Spring

   Ruins of Henry’s Castle

   Tyrolean houses 
   Agroturystyka Podgórzyn Pensjonaty Podgórzyn Hotele Podgórzyn Camping Podgórzyn Apartamenty Podgórzyn Ośrodki wypoczynkowe Podgórzyn Kwatery Podgórzyn Domki Podgórzyn Hostele Podgórzyn Motele Podgórzyn SPA Podgórzyn Uzdrowiska Podgórzyn Schroniska Podgórzyn Stancje Podgórzyn Internaty Podgórzyn Zajazd Podgórzyn Wille Podgórzyn Noclegi pracownicze Podgórzyn Pola namiotowe Podgórzyn Pokoje gościnne Podgórzyn Ośrodki wczasowe Podgórzyn